SGK Toplu Para (Ödeme) Nedir, Kimler Hangi Şartlarda Alabilir?

04.05.2022
17
Okuma Süresi: 11 dakika
A+
A-
SGK Toplu Para (Ödeme) Nedir, Kimler Hangi Şartlarda Alabilir?

SGK toptan ödeme; Emeklilik koşullarının tamamını karşılamayan kişilerin ödedikleri prim günlerini toplu para olarak geri alabilmeleri durumudur. Emekli olamayan tüm vatandaşlar bu hizmetten yararlanır. Toptan Ödeme hizmeti 1 Ekim 2008’den beri kullanılır. 4A, 4B ve 4C sigorta sınıflarında çalışmış kişiler talepte bulunup bu hizmetten yararlanabilir. Başvurular Sosyal Güvenlik il müdürlüklerine yapılmaktadır. SGK, başvuru sahibi üzerinde gerekli kontrolleri ve incelemeleri yaptıktan ve tüm şartların sağlandığını belirler daha sonra toplu ödeme yapar. SGK Toplu Para (Ödeme) Nedir, Kimler Hangi Şartlarda Alabilir? gibi soruların cevaplarını alt başlıklar halinde yazımızda derledik.

SGK Emeklilik Toplu Ödemesi

Emekli geri ödemesi 2022 yılı için nasıl yapılır sorunun cevabını araştıran emeklilerin sayısı azımsanacak gibi değil. SGK emeklilik toptan ödemesi; emeklilik yaşına ulaşmış ancak henüz prim ödeme gününü ya da sigortalılık süresini doldurmamış sigortalıların yararlanabileceği bir hizmettir. Kişiler, ilgili emeklilik koşullarını sağlayamadıkları için emekli maaşı da alamazlar. Ancak SGK’ya başvurulması durumunda; Prim ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. SGK bu talep üzerine sigortalıya toplu olarak prim ödemesi yapar Memurların bu ödemeyi talep etmesi durumuna kesenek iadesi denmektedir.

SGK Toplu Ödeme Alma Şartları 2022

SGK toptan ödeme parası alabilmek için gerekli şartlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

 • Hali hazırda sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olanların toptan ödeme parası alabilmesi mümkündür.
 • Bağ-Kurlu olarak kendi işini yürütüyor olanların toptan ödeme parasını alabilmek için yaptıkları başvurular kabul edilmemektedir.
 • Emekliliğin üç şartından ikisini sağlayan kişilerin toplu parayı alabilmesi mümkündür. Emekliliğin üç şartı;sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaştır. Erkekler 25 yıl ve kadınlar 20 yıl sigortalılık sürelerini doldurduktan sonra yaş şartını da tamamlar iseler; prim ödeme gün sayısını tamamlamamaları durumunda başvuru yapabilmektedirler.

SGK Toplu Para (Toptan Ödeme)  Alabilecek Kişiler

Toptan ödemeyi alabilecek kişiler için gerekli şartlar ve toplu para alabilecek kişiler aşağıda açıklanmıştır. İşte detaylar:

 • SSK’lılar yani 4A’ya mensup olanlar için yapılacak olan toptan ödeme sene bazında değerlendirilmektedir. 2008 yılından öncesi için kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi ve 2008 yılından sonrası için de sadece işçi priminin geri ödemesi yapılmaktadır.
 • 4B sigorta türüne mensup Bağ-Kurlular, ödedikleri primlerin geri ödemesini herhangi bir tarih ayrımı olmadan talep edebilmektedirler.
 • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıiçin olan primlerin geri ödemeleri kabul edilmektedir. Sağlık için ödenmiş olan, yapılan doğumlar ve askerlik görevleri için borçlanılmış olan prim günlerinin iadesi yapılmamaktadır.
 • Primleri eksik olan ve tamamlayabilmek için başka imkanı olmayan kişiler bu hizmetten yararlanabilmektedir. Ayrıca eğer bu toplu parayı aldıktan sonra tekrar çalışma hayatına geri döner iseler; ihya sistemi uygulanmaya başlamaktadır. İhya sistemi ile beraber geri alınan prim günlerinin ödenmesi ile beraber mevcut primlere ekleme yapılabilmektedir.

SGK Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemesi Kimlere Yapılır?

Yaşlılık ve ölüm toptan ödemesini alabilecek vatandaşlar; çalıştığı işten ayrılmış yada mevcut olan iş yerlerini kapatmış kişilerdir. Öte yandan kadın çalışanların yaş sınırı 58 yaşı iken, erkeklerin de alt yaş sınırı 60 tır. Yani vatandaşların belirtilen yaşları  doldurmuş olmaları gerekir.

SGK Toptan Ödeme Kapsamında Olan Primler Hangileridir?

Kısa vadeli sigorta sınıfları ve genel sağlık sigortası primleri, toptan satış ödeme kapsamındaki prim türleri değildir. Ancak hizmet kredileri ve isteğe bağlı sigorta primleri, toptan satış ücretinin kapsadığı prim türleri arasında yer almaktadır.

Hak Sahiplerinin Toptan Ödeme ve İhya İşlemleri Hangi Madde İle Açıklanmıştır?

5510 sayılı kanunun 59. maddesine bakıldığında; hak sahiplerinin toptan ödeme ve ihya işlemleri ile ilgili anlaşılabilir ve detaylı bir açıklama yapılmıştır. İlgili maddeye göre; eğer ölen sigortalıdan doğru hak sahibi olanlara ölüm aylığı bağlanamaz ise, bu durumda tutar hesaplanarak hak sahiplerine toptan ödeme yapılmaktadır. 59. madde şöyledir:

Toptan ödeme tutarı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri güncelleme katsayısı ile güncellenerek hesaplanır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalıların kendisinin ve işverenlerinin, (b) bendi kapsamındaki sigortalının ise kendisinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. (Ek cümleler:RG-18/8/2021-31572) Ancak, yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması talebinde bulunan ve talep tarihi itibari ile yaşlılık aylığı için diğer şartları taşımakla birlikte gerekli prim ödeme gün sayısını sonradan tespit edilen hizmet süreleriyle tamamlayanlardan, toptan ödeme talebinden önce tahsis talebinde bulunanlara ilk tahsis talep tarihi, diğerlerine ise toptan ödeme talep tarihi esas alınarak aylık bağlanır. Toptan ödeme tutarı bağlanacak aylıklardan mahsup edilir.

(4) Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde, bu hizmetleri ihya edilir.

Tutar hesaplamasında sigortalının ölüm tarihi esas alınır. 31. maddenin birinci fıkrasında yer alan ifadelere göre hesaplama yapılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta; Hak sahipleri tarafından alınacak toplu ödeme tutarı, sigortalıya yapılacak toplu ödeme tutarını aşamaz. Bu sınırın matematiksel olarak aşılması durumunda hak sahiplerinin payları üzerinden oransal kesinti yapılır. Sigortalının vefatından sonra çocuğu varsa, soy bağı düzeltilir veya babalık hükme bağlanır; Bu çocuklara toplu daha sonra ödeme yapılabilir.

SGK Toptan Ödeme Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

SGK toptan ödeme talep dilekçesinin en üstünde öncelikle Yaşlılık Toptan Ödeme Talep Formu yazmaktadır. İl Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne hitaben yazılmış bir taleptir. Tesisin hangi sigorta numarası ile sigortalı olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir. Daha sonra zorunlu veya isteğe bağlı sigortanın sona erdiği yazılmalıdır.

Şu anda bir kuruma bağlı sigortalı işte çalışılmadığı belirtilmelidir. Yaşlılık veya malullük aylığı alamayacağınızı beyan ettikten sonra 1479 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca ödediğiniz sigorta primlerinin iadesini talep etmeniz gerekmektedir. Daha sonra formun altına kimlik kartı bilgilerinizi yazmanız ve ek olarak bazı belgeleri de forma eklemeniz gerekiyor.

SGK Toptan Ödeme Talep Dilekçesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

SGK toptan ödeme talep dilekçesinde bulunması gereken bilgilerin tamamı aşağıda belirtilmiştir:

 • Hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olunduğu
 • Sigorta numarası
 • Talep dilekçesinin yazıldığı tarih
 • Dilekçe sahibinin adı ve soyadı
 • T.C. kimlik numarası
 • Talep dilekçesini yazanın imzası
 • Açık adres
 • Telefon numarası

Toptan ödeme tutarının hangi şubeden alınmak istendiği

Vukuatlı nüfus kayıt örneğine ek kısmında, sigortalılık belgesine ikinci ekte yer alır.

SGK Toptan Ödeme Başvurusu 2022

Toptan ödeme talebinin yapılabilmesi için öncelikle talep dilekçesi yazılması gerekmektedir. Tahsis talep ve taahhüt beyannamesi ile birlikte bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu İl veya ilçe Müdürlüğü’ne gidilerek başvurunun orada yapılması gerekmektedir.

SGK Toptan Ödeme Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen tutarın başlangıcı ile bitişi arasındaki dönemde; Bu tutar her yıl güncellenen kat sayı numarası ile güncellenir. Bu şekilde, ödemenin gerçek tutarı hesaplanabilir.

SGK Toptan Ödeme Hesaplama Nasıl Yapılır?

7.000 prim günü doldurulduktan sonra 60 yaşında emekli olabilecek bir erkek Sigortalı; 60 yaşını doldurduysanız ve yalnızca 1.500 prim gününüz varsa, emekli maaşı alma hakkınız yoktur. Bu nedenle size geri ödenecek geri ödeme tutarı 1.500 prim günü üzerinden hesaplanmaktadır.

58 yaşında eşit şartlarda emekli olan bir kadının sadece 1750 prim günü varsa; 1750 prim günü sabit bir oranda toplu para oalrak hesaplanıp kişiye ödemesi yapılır.

Vefat Durumunda SGK Toptan Ödeme Alınabilir Mi?

Vefat halinde de SGK ödemesinden yararlanılabilmektedir. Sigortalı, çalışırken herhangi bir nedenle vefat etmişse; Aylık almayan dul veya yetimlerin yakınları kendilerinden toptan ödeme alabilir. Ancak, ilgili Sigortalı’nın doğum borcu veya askerlik hizmeti varsa; borçlanma yaptığı prim günlerinin geri ödenmesi mümkün değildir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.