Sağlık Ocağı Aile Hekimi’nin Verdiği Sağlık Raporu Kaç gün Geçerlidir?

07.05.2022
9
Okuma Süresi: 13 dakika
A+
A-
Sağlık Ocağı Aile Hekimi’nin Verdiği Sağlık Raporu Kaç gün Geçerlidir?

Sağlığınızı kanıtlayan sağlık raporu işe alım süreci, çeşitli eğitimler öncesi ve ehliyet almak için gereklidir. Aile hekimleri, kendi sorumluluk alanındaki tedavi ve konulara ilişkin sağlık raporu düzenleyebilir veya hastayı başka bir kuruma veya doktora sevk edebilir. Vatandaşların sağlık sistemine erişimini kolaylaştıran aile hekimleri sağlık raporu düzenlemeye yetkilidir. Sağlık Ocağı Aile Hekimi’nin Verdiği Sağlık Raporu Kaç gün Geçerlidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde.

Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alabilir Miyim?

Sağlık ocağın sağlık raporu almak merak konusu oldu. Hemen hemen her mahallede bulunan Aile Sağlığı Merkezleri, vatandaşların günlük sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük rol oynamaktadır. Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimleri, gerekli ve uygun gördükleri takdirde baktığı hastalar için sağlık raporu düzenleyebilirler. Aile hekimleri uzmanlık ve tedavi alanı dışındaki bir konuda daha uygun olması adına hastayı başka bir hastaneye sevk edilebilir.

Rapor kapsamına göre sağlık ocağından alınabilecek konular şu şekilde sıralanabilir.

 1. İşe girmek için istenen sağlık raporu
 2. Taşeron işçi raporu
 3. Engelli bireyler ve yatalak hastaların evde sağlık hizmeti alabilmesi için düzenlenen rapor
 4. Zorunlu hallerde defin raporu
 5. 65 yaş üstü vatandaşlar için istenen akli meleke raporu
 6. Sporcular için lisans raporu
 7. “Evlenmeye engeli yoktur” raporu
 8. Sürücü belgesi almak isteyenler için ehliyet sağlık raporu
 9. Yivsiz av tüfeği kullanacaklar için sağlık raporu.

Mahalle halkının sağlık sorunlarıyla ilgili ilk başvurulan yer olan Aile Sağlığı Merkezleri veya Sağlık ocakları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince; Birinci basamak sağlık kuruluşlarına bağlı çalışan hekimler, kişiye özel düzenleyebildikleri sağlık raporu ve reçeteler aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık raporu
 • Sevk evrakı
 • Reçete ve
 • Diğer gerekeli evrakları düzenlemekle yükümlüdürler.

Bu maddede de belirtildiği gibi aile hekimi uygun gördüğü takdirde yetkileri dahilinde sağlık raporu düzenleyebilir. Sağlık değerlendirmesinin uygulama alanına bağlı olarak kapsamlı bir kurum ve yetki sahibi bir doktor tarafından değerlendirme yapılması gerekebilir.

Aile Hekimi En Fazla Kaç Gün Rapor Verebilir?

Aile hekimi en fazla 10 gün süreyle hastaya rapor verebilir. Bir kerede gönderilen 10 günlük rapora kontrol notu eklenirse ve rapor bitiminde hasta istirahatine devam etmek zorunda ise düzenlenecek rapor  en fazla 10 gün’dür. Sonuç olarak, aile hekimi tarafından düzenlenecek rapor; 10’ar gün olmak üzere iki kez tekrarlanabilir ve toplamda 20 günü geçmemelidir.

Bir hekim aynı hastaya aynı sene içerisinde 40 günden fazla rapor veremez.
SGK 40 günü aşan raporlu kişiden heyet onayı isteme hakkına sahiptir.
İşyeri hekimi ise muayeneye gelen hastaya yalnızca 2 gün süreyle istirahat raporu düzenleyebilmektedir.

Aile Hekimi Evlilik İçin Sağlık Raporu 

Yeni evlenecek genç çiftler için aile hekimi evlilik sağlık raporu düzenleyebilir mi sorusunun cevabı sıkça araştırılmaya başlandı. Evlilik sağlık raporu tetkikleri;

 • Toplum sağlığı merkezlerinde
 • Sağlık ocağında
 • Devlet hastanesinde veya
 • Özel hastanelerde yaptırılabilir.

Çiftler sağlık raporunu aynı anda veya ayrı tarihlerde ve tesislerde alabilirler. Evlilik öncesi talep edilen sağlık raporunda; Kan grubu tespiti, cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı, hepatit B ve C testleri istenmektedir. Kurumdan kuruma değişmekle birlikte tüm işlemlerin tamamlanması ortalama 1 gün sürmektedir.

Spor İçin Aile Hekimi Sağlık Raporu

Lisans alacak sporcular için sağlık raporu Aile Hekimleri tarafından verilebilir. Bu işlem öncesinde;

 • Sporcu sağlık raporu sevk” işleminin e-devlet üzerinden alınması gerekir.
 • Ardından sporcunun bağlı bulunduğu Aile Hekimi ziyaret edilir.
 • Spor yapmaya uygunluğu gösteren sağlık raporu “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” web sitesi üzerinden tescil ettirilir.

Sağlık raporu sporcunun ailesi tarafından formalite olarak değerlendirilmemeli ve seçilen sporun çocuğa uygun olup olmadığı spor hekimliği departmanı tarafından onaylanmalıdır.

Ehliyet (Sürücü) Belgesi İçin Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alınır mı?

Ehliyet (sürücü belgesi) için aile hekimden sağlık raporu alınabilir. Ömür boyu ehliyet dönemi sona erdikten sonra, ehliyetler düzenli olarak yenilenmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan aile hekimleri, yeni sürücü belgesi alan adaylar ve belge değişikliği nedeniyle ehliyeti yenilenen sürücüler için en uygun ve en hızlı adrestir.

Randevu aldıktan sonra;

 • Kimlik belgesi ve
 • Biyometrik fotoğrafla aile hekimine gidilmelidir.

Aile hekimi öncelikle kimlik belgesindeki verileri girerek sistemde araç kullanmayı engelleyen kronik bir hastalık olup olmadığını kontrol eder. Ardından göz muayenesi yapılır ve sağlık raporu düzenlenir. Göz testini geçmek için gereken puan; gözlüklü veya gözlüksüz her göz 2/10’dan ve iki gözün toplamı 12/20’den az olamaz.

Aile Hekimi İstirahat Raporu Veriyor Mu?

Çalışan hastalar kendilerini iyi hissetmiyorsa önce şirket doktoruna giderler. Dinlenmenin gerekli olduğu durumlarda işyeri hekimi 2 günlük rapor verebilir.
Aile hekimden dinlenme raporu alınabilir. Bu rapor en fazla 10 gün boyunca düzenlenebilir. Raporun sonunda hastanın işe başlayabileceği veya takip muayenesinden geçebileceği belirtilmelidir. Kontrol notu yazılan raporlar 10 güne kadar uzatılabilir.

 • Aile hekiminin tek seferde 10 gün
 • Toplamda 20 gün rapor verme hakkı vardır.

Yine tek bir doktorun aynı hasta için bir yıl içinde hazırladığı raporun süresi 40 günü geçmemelidir. Çalışanın iyileşme dönemi uzarsa veya hastalığın seyri ağırlaşırsa istirahat için heyet raporu istenebilir.

Aile Hekiminden Askerlik Sağlık Raporu Alma 2022

Yükümlülük süreci başlamamış olan adayların aile hekimlerinden askeri sağlık raporu almalarına gerek yoktur. Askerlik taahhüdü dolmuş adaylar için sürecin E-Devlet üzerinden başlatılması gerekmektedir. Bilgileri alan aile hekimi, protokol numarasını belirterek bir muayene kaydı düzenler.

Aile hekimi muayeneyi tamamladıktan sonra toplanan verileri AHBS sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na iletir. Onay sürecinden sonra resimli “Asker Olur raporu” yazdırılır ve asker adayına sunulur.

Aile Hekiminden İş Kazası Raporu Alma

İş kazası durumunda hastanın haklarının korunması için rapor alınması gerekmektedir. Bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış sağlık kuruluşlarından alınması gerekmektedir.

Bunlar;

 • Devlet hastaneleri
 • SGK anlaşmalı sağlık sunucuları
 • Üniversite hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Sağlık ocağı yani aile hekimleridir.

Buradan alınacak iş kazası raporu olduğunda sigortadan faydalanılabilir. İş kazası sigortası kapsamında;

 1. Geçici iş görmezlik ödeneği
 2. Sürekli iş görmezlik geliri
 3. Evlenme ödeneği
 4. Ölüm geliri ve
 5. Cenaze ödeneği hasta veya hasta yakınına ödenir.

İşe Giriş Sağlık Raporunu Aile Hekimi Veriyor mu?

Aile hekimden sağlık raporu almak için; İşyerinin 50’den az çalışanı olmalı ve tehlike sınıfı bir işyeri olmamalıdır. İşe başlanacak tesisin çalışan sayısı yeterliyse ve en az tehlikeli grupta ise aile hekiminden veya devlet hastanesinden sağlık raporu alınabilir.

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda düzenlenen sağlık raporu için vatandaştan herhangi bir belge istenmez.

İş için Sağlık Raporu Ücreti 2022

İşe girişte sağlık raporu ücreti, sağlık raporunun alındığı merkeze göre değişmektedir. Bu nedenle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşme yapılması zorunludur. Sonuç olarak yetkili sağlık birimlerinden ücret karşılığında sağlık raporu alınır. 

İş için belirlenen sağlık raporu ücretleri şöyle;

 • Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sağlık raporu ücretleri 50 TL olmaktadır.
 • Üniversite hastanelerden alınan sağlık raporu ücretleri ise 75 TL olmaktadır.
 • Sağlık kurulu raporu ücretleri ise 200 TL olmaktadır. Üniversite fiyatları ise 300 TL olmuştur.
 • İş yeri hekimlerinden verilen sağlık raporları ise ücretsiz olmaktadır.

Aile Hekimi Periyodik Sağlık Raporu 

Periyodik sağlık raporu ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen aralıklarla toplanması gereken, kanunen zorunlu tutulan bir rapordur. Sonuç olarak, pozisyona uygunluk derecesinin tıbbi görüşle ortaya konduğu sağlık raporlarının da pozisyona karşılık gelen bir süresi vardır. Periyodik sağlık sertifikası kapsamında belirli aralıklarla sağlık sertifikası alınır ve ilk işe giriş sağlık raporu ile karşılaştırılır. Bunun dışında, çalıştıkları işyerlerinde 10’dan az işçi çalıştırılması ve yapılacak işin en tehlikesiz durumda olması durumunda, giriş seviyesi pratisyen hekimler için bu periyodik sağlık raporu aile hekimlerden alınabilir.

Ağırlıklı olarak ofis işleri olan ve herhangi bir makine veya cihaz kullanmayan işler için aile hekiminin muayenehanesinden de sağlık raporu alınabilir. Ancak fabrikalarda, madenlerde, depolarda veya tehlikeli işlerde çalışan işçiler bu raporları işyeri doktorundan almak zorundadır.

Aile Hekimi Gece Çalışabilir Sağlık Raporu Veriyor mu?

Gece çalışma belgesi sabah 06:00’ya kadar, özellikle en geç 20:00’den sonra çalışanların alması gereken bir belgedir. 11 saate kadar gece vardiyasında çalışan kişilerin gece çalışma sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Sonuç olarak işveren; Gece çalışacak işçilerden sağlık raporu istemelidir. Öte yandan işyeri hekimleri, işin türüne göre gece vardiyasında çalışacak kişilerden işyerinde sağlık bildiriminde bulunurken veya düzenli sağlık kontrolleri sırasında ek muayene isteyebilir. Buna göre, periyodik muayene için formda “gece çalışabilir” notu bulunmalıdır.

E-Devlet Aile Hekimi Sağlık Raporu Sorgulama

E-Devlet üzerinden her türlü sağlık bilgisine ulaşabilirsiniz. İlaç, muayene ve randevu süreçleri tek tuşla yönetilebilir. E-devlet üzerinden sunulan sağlık hizmetleri şunlardır;

 • Aile hekimi bilgisi sorgulama
 • E-imzalı sporcu bilgileri sorgulama
 • İstirahat raporları sorgulama
 • Okul çağında yapılan aşı bilgileri sorgulama ve
 • Aile hekimi sağlık raporu sorgulama işlemleri sayılabilir.

Aile hekiminin görevleri hastalığın uygun teşhisini koymak, tedavi yöntemlerini planlamak, reçeteyi hazırlamak ve gerekirse rapor yazmaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.