Kadınlar Evlendiğinde Kıdem Tazminatı Almasıyla İlgili Tüm Detaylar

28.04.2022
12
Okuma Süresi: 5 dakika
A+
A-
Kadınlar Evlendiğinde Kıdem Tazminatı Almasıyla İlgili Tüm Detaylar

Kıdem tazminatı, işverenler ve çalışanlar en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Ancak 1475 sayılı Kanun çerçevesinde işçinin kıdem tazminatı alabileceği durumlar açıkça belirlenmiştir. Dolayısıyla evli bir kadın çalışanın kıdem tazminatı da ilgili kanun kapsamındadır.

Sözleşme Süresi Kıdem Tazminatını Etkiler mi?

Çalışanlar ve işverenler arasındaki temel anlaşmazlıklar kıdem tazminatıdır. 1475 sayılı Kanuna göre, bazı durumları kapsayan fesih hallerinde, işverenin en az bir yıl çalışmış işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin hak sahiplerine kıdem tazminatı ödemesi gerekir.

Burada, Makul olarak, hem belirli süreli iş sözleşmeli çalışanlara hem de sürekli iş sözleşmeli çalışanlara kıdem tazminatı ödenebilir. İş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması fark etmez. Ancak kıdem tazminatı alabilmek için 1475 sayılı Kanun çerçevesinde 14 üncü maddede belirtilen şartlara göre iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekir. 

Kadın Çalışan Evlenince Kıdem Tazminatı Alır mı?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde kadın işçilerin evlenmesi halinde işten çıkarma tazminatına ilişkin hükümler verilmektedir. Bu bağlamda, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini gönüllü olarak feshederse kadın kıdem tazminatına hak kazanır. Böyle bir imkan ilk olarak 1983 yılında 2869 sayılı Kanun ile getirilmiş ve sadece İş Kanunu çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu uyarınca işçi bu hakkını kullanamaz.

İşçi, evlilik, yaşlılık, iş göremezlik veya askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshederse veya kıdem tazminatı alırsa, ihbar sürelerine göre iş sözleşmesi de feshedilmelidir. Bu anlamda çalışanlar, iş akdini bu süre içinde feshettikleri takdirde, evliliklerinden sonraki bir yıllık süreyi dikkate alarak kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatını Almayı Sağlayan Durumlar

Kadın işçilerin iş akdinin feshi halinde evlendikten sonra bir (1) yıl içinde tazminata hak kazanabilmeleri için belirli şartları taşımaları gerekmektedir. Dolayısıyla birinci koşul, işçinin iş sözleşmesinin açık uçlu olmasıdır. Diğer bir ifade ile işçinin işine son verilmesinden sonra ise, iş sözleşmesinin feshi, sadece belirli bir süre evlenirse kıdem tazminatı hakkı doğmaz, kıdem tazminatı söz konusu olmaz. . Çalışanın iş sözleşmesinin devam etmesini sağlamak önemlidir.

Bir diğer şart ise işçinin mevcut iş akdi sırasında evlenirse bir yıl içinde nikahını resmileştirmesi ve işverenden tazminat talep etmesidir. Evlilik tarihinden itibaren en fazla bir yıl içinde iş sözleşmesi feshedilmez ve işverenden kıdem tazminatı talep edilmezse işçinin kıdem tazminatı hakkı sona erer. Nihai koşul, işçinin tazminat talep edilen tesiste kesintisiz olarak en az 1 yıl çalışmış olmasıdır.

Bu koşullar yerine getirildiği takdirde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Kanuna göre işverenin kıdem tazminatını ödememesi mümkün değildir. Ancak kadın çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Eşlerinden sadece tazminat alabilmek için boşanıp yeniden evlenen kişiler için bu durum kıdem tazminatını suiistimal etmektir ve herhangi bir ödeme yapılmaz. Evlilik, erkek çalışanlara kıdem tazminatı hakkı vermez. Evlilik halinde sadece kadınlar kıdem tazminatına hak kazanır ve yapmış oldukları evliliğin ilk evlilik olması şartı aranmaz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.