İş Kazası Bildirimi 2022 Nasıl Yapılır, Süresi ve Cezası Ne Kadardır?

09.05.2022
47
Okuma Süresi: 10 dakika
A+
A-
İş Kazası Bildirimi 2022 Nasıl Yapılır, Süresi ve Cezası Ne Kadardır?

2022 İş kazası bildirimi 5510 sayılı sigortalar ve genel sağlık sigortası tarafından yayımlanarak işverenler için zorunlu hale getirildi. Sigortalı bir çalışanın iş kazası geçirmesi iş kazası olarak kabul edilir. Çalışma sahasında meydana gelen bütün iş yapmayı engelleyecek kazalar işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Kazaya uğrayan kişi veya İşveren, İş kazası sonrası ilk işlem 3 gün içinde bildirilmelidir.

İş Kazaları:
• Sigortalı çalışanın çalışması sırasında meydana gelen tüm kazalar,
• İşveren kontrolünde iş kazaları,
• 5510, sayılı Kanun kapsamında emziren çalışanların emzirme sırasında meydana gelen kazalar,

 • Sigortalı çalışanın işveren tarafından seçilen araç ile ulaşımı sağlanan araç kazalar,
  • Sigortalı çalışanın iş yeri dışında bir yere gönderilmesinden kaynaklanan kazalar,
  • Çalışanın iş yerinde kalp krizi, beyin kanaması vb. geçirmesi iş kazası sayılır.

İş Kazaları Kaç Gün İçinde Bildirilmelidir?

İş kazası bildirimi için son tarih, iş kazasını takip eden ilk 3 iş günü içinde bildirilmelidir. İş kazası bildirimi için son tarih hesaplanırken iş günleri dikkate alınır. İş kazasının resmi tatile veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda, son iş gününden itibaren hesaplanır. İş kazalarına ilişkin bildirimler elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kuruma’na bildirilmektedir.Bunun yerine daha ciddi kazalarda SGK’ya şahsen başvurulması gerekmektedir.

Başvurular:

 • İş kazalarının elektronik ortamda bildirilebilmesi için E-Bildirge şifresi gerekmektedir.
  • 4A kapsamında sigortalı çalışanlar için iş kazalarının raporlanması online olarak yapılabilmektedir.
  • Statü 4B ve 4C’de çalışanların SGK’ya şahsen bildirmeleri gerekmektedir.
  • Yabancı işçiler için; İş kazaları elektronik olarak bildirilemez. Bu nedenle başvurunun 3 iş günü içinde SGK’ya şahsen yapılması gerekmektedir.

2022 Yılında İş Kazası Sosyal Güvenlik Kurumu’na Nasıl Bildirilir?

Bir işverenin iş kazasını SGK’ya bildirmek için kullanabileceği iki yöntem vardır.
Bunlar Yöntemlerden Birincisi;
• İş kazaları internet üzerinden elektronik olarak bildirilebilir. E-sigorta sistemine katılan işverenler bildirimde bulunabilirler. Bu sisteme giriş yapmak için bir E-sigorta şifresi gereklidir.Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencereden gerekli talimat ve form doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
• İkinci bildirim yöntemi doğrudan SGK’ya gitmektir ve iş kazası ve meslek hastalığı formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ardından, bu form doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.
Bu form, kişisel başvurunun kanıtı olarak alındı ​​teyidi ile iadeli taahhütlü posta yoluyla SGK’ya gönderilmelidir.

İş Kazası Bildirmemenin Cezası Nedir?

İş kazasını bildirmemenin cezası iş yerinde çalışan işçi sayısına bağlıdır. İş kazası bildirmemenin cezası her yıl artıyor. İş kazalarını bildirmenin cezaları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ancak işin kategorisi ve çalışan sayısı cezada artışa yol açmaktadır.
Buna göre yaptırımlar:
İş kazasını geç bildirmenin cezası en az 6.966 TL’dir. İş yerinde meydana gelen bir kazayı bildirmemenin veya geç bildirmenin cezası, çalışan sayısına ve iş yerinin tehlikeli çalışma koşullarına bağlıdır.
10’dan az çalışanı olan iş yerlerinde iş kazalarının geç bildirilmesine ceza

10’dan az çalışanı olan iş yeri 3 kategoriye ayrılarak cezalandırılıyor. Bu tür işler daha az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak cezalandırılır.

 Daha az tehlikeli iş yerlerinde: 6.966 TL

Tehlikeli iş yerlerinde: 8,707 TL

Çok tehlikeli işyerlerinde:  10.449 TL’dir.

10 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde iş kazalarının geç bildirilmesinde ceza

3 kategoride uygulanmaktadır. Bu tür işler daha az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak cezalandırılır.

 Daha az tehlikeli iş yerlerinde: 6.966 TL

Tehlikeli iş yerleri: 10.449 TL

Çok tehlikeli iş yerleri: 13.932 TL

50’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş kazalarının geç bildirilmesine para cezası

50’den fazla çalışanı olan iş yerleri 3’e ayrılıyor kategoriler ve yaptırımlar Bu iş yeri türü daha az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak cezalandırılır.

Daha az tehlikeli iş yerleri: 10.449
Tehlikeli iş yerlerinde:
13.932 TL
Çok tehlikeli iş yerlerinde: 20.898 TL

Hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında iş kazalarını geç bildirmenin cezası nedir?

İş kazası nedeniyle hastaneye yatırılan hasta 10 gün içinde SGK’ya bildirilmelidir. Bu süre içinde herhangi bir bildirim yapılmazsa hastaneler 2022 yılına kadar 6.966 TL para cezası uygulanacaktır.

İş Kazası Hangi Durumlarda Bildirilmelidir?

İşverenlerin iş kazalarını bildirmeleri gerekmektedir. İş kazası, çalışanın iş günü içinde veya iş yerinde meydana gelen kazalar sonucunda fiziksel veya zihinsel olarak zarar görmesidir. Bu nedenle çalışanın tüm iş yeri yaralanmaları yasal zorunluluk olarak SGK’ya bildirilmelidir. İşçinin işte maruz kaldığı burkulma, yaralanma veya kırık gibi sağlık sorunları işten sonra anlaşılabilir durumlar olabilir ancak yinede iş kazası niteliğindedir.Ayrıca sağlık sorunları kategorisine giren ancak iş günü içinde meydana gelmesi halinde iş kazası sayılan durumlar:
• Kalp krizi,
• Beyin kanaması,
• Ani bayılma,
• Sinir krizi olarak kabul edilir.

2022 İş Kazası Raporlarında İş Yeri Cezalandırılır mı?

İş kazası bildirmenin cezası yoktur. İş kazası ihbarlarının ardından iş yerinde herhangi bir kontrol veya ceza söz konusu değildir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesine göre işverenler iş kazalarını bildirmekle yükümlüdür.Önlemler bu kayıtlara göre alınmalıdır. Ayrıca iş yeri kaza tutanakları, kaza nedenleri, olaya tanık olanların ifadeleri ve olay yeri fotoğrafları da kayıt altına alınmalıdır.

2022 Yılında İş kazası Bildirmemenin Cezası Nedir?

İş kazası bildiriminde bulunmamanın cezası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenir. Sonuç olarak, iş kazasını ihbar etmeyen işverene idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca sigortalının geçici olarak ödeme yapamayacak durumda olması durumunda, ödeme işveren tarafından SGK’ya bildirilen süre içinde yapılacaktır. Bu detayın dışında, sigortalının iş kazası geçirmesi ve kanuni süre içinde bildirilmemesi halinde, işçinin tüm masraflarını işveren karşılamalıdır.

İş Kazası Kurumunda Çalışanın Hakları Nelerdir?

İş kazası durumunda çalışanın hakları İş Kanunu ile düzenlenir. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetine göre haklar artar.
Sonuç olarak, çalışanın hakları:
• İş kazası durumunda sigortalı geçimini geçici iş göremezlik ödeneği alarak sağlar.
• Sürekli malullük ödeneği, özellikle kaza sonrası çalışamayacak durumda olan çalışanlara verilmektedir.

 • Sigortalı çalışanın vefatı halinde, geride kalanlara bir ödenek ödenir.
  • Sigortalının geliri olan kız çocuklarına da evlilik parası verilmektedir.

2022 İş Kazası Bildirim Süresi Nasıl Hesaplanır?

İş kazası nın yaşanması durumunda, ihbar süresinin hesaplanması kanunla belirlenen kurallara göre yapılır. Sonuç olarak ise aşağıdaki maddelerce detaylı şeklide açıklanmıştır, Bahsi geçen maddeler ise şöyledir:
• 6331 sayılı Kanun’un 14. maddesi çerçevesinde işverenin kontrolü dışında meydana gelen iş kazalarında ihbar süresi 3 gündür.
• 6331 Sayılı İş Kazası Kanununa göre; hem işveren hem de sağlık kuruluşu tarafından bildirilmelidir.Bu nedenle sağlık hizmeti sunucuları, işle ilgili kazaları 10 iş günü içinde işleme koymak zorundadır.
• Resmi tatiller ve hafta sonları iş kazası raporlama dönemine dahil değildir. Cumartesi ve Pazar günleri iş kazası olması durumunda, raporlama dönemi Pazartesi günü başlar.
• İdari izin, izin sayılmaz. Bu nedenle ilk 3 gün içinde bildirilmelidir.İdari izinler için bildirim sorumluluğu vardır. Bu nedenle 3 gün içinde bildirimde bulunmak için yasal bir zorunluluk vardır.

Hangi Durumlar İş Kazası Olarak Geçer?

Bir olayın İş kazası olarak nitelendirilebilmesi aşağıdaki dört maddeye uyması gerekir. 

 1. Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
 2. Kazaya uğrayanın hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması,
 3. Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması,
 4. Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.