Emekli Sandığı’ndan Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? 2022

15.07.2022
51
Okuma Süresi: 11 dakika
A+
A-
Emekli Sandığı’ndan Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? 2022

Emekli Sandığı ölüm aylığı alabilmek için il veya ilçe SGK müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ölüm yardımları, sigortalının vefatından sonra kalan aile fertlerine bağlanır. Ölüm aylığından sigortalının yasal eşi, anne ve babası ve çocukları yararlanabilir. Anne ve babanın ekonomik durumunun iyi olmaması ve diğer kişilerin ölüm aylığına hak kazanamaması durumunda, ölüm aylığı anne babaya bağlanır.Ancak, eş ve çocuklar buna muhtaç ise anne ve babaya ölüm aylığı ödenmez. Emekli Sandığı’ndan Ölüm Aylığı Nasıl Alınır? 2022 yılı için sıklıkla araştırıldı.

Ölüm Parası Nedir, Kimler Ölüm Parasından Yararlanabilir?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ebeveynlerine ödenen ödenektir. 4A, 4B ve 4C sigortalılarının vefatı halinde maaşları aileye bağlanır. Birinci derece akrabalar lehine kurulan ölüm yardımı, hak sahipleri arasında paylaştırılır.Yetim ve dul aylığı olarak ödenen ölüm aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri talep edilmeyecektir. Ölüm ödeneğinin süresi boyunca SGK tarafından aranan şartlara uyulması zorunludur. Çocuklardan kız olanların ölüm aylığı, iyi ücretli bir işe girmek veya evlenmek dışında hiçbir nedenle sonlandırılmaz. SGK geride kalanlar ödeneğinden yararlanan kız çocukları, evlilik çeyizine yalnızca bir kez başvurabilirler. 4C ölüm aylığı için kullanılacak çeyiz parası tutarı 1 yıllık ölüm aylığı toplamına eşittir.

Ölüm Aylığı İçin Nasıl Başvurulur?

Ölüm ödeneğine başvurmak isteyenlerin bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçe müdürlüklerine başvurmak isteyen kişilerin, kurum tarafından istenen belgeleri hazırlayarak kurumla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ölüm yardımı beyannamesi hazırlandıktan sonra başvuru evrakları kabul edilecektir. Gelir belgesi gerekliyse, kurum yetkilileri gelir belgesi düzenleyecek ve belgeyi doldurmak için bireylere verilecektir. Gelir belgesi tamamlandıktan sonra kişiler için ölüm yardımı başvurusu yapılır. Ölüm yardımı talepleri için ortalama işlem süresi 5 ile 7 gün arası değişmektedir. Ölüm aylığının kullanımı onaylanırsa, başvurunun onaylanmasını takip eden ayın ilk günü maaşı ödenir.

Ölüm Yardımı Başvurusunun Detayları Nelerdir?

 

Ölüm yardımı talebi için danışma süreci e-devlet sistemi üzerinden yürütülmektedir. E-Devlet sisteminden talepte bulunabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sorgulama giriş sayfası açılmalıdır.
 • Giriş sayfasında yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulanmalıdır.
 • Kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra, sistem girişi yapılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işlem sayfasının açılmasının ardından “Ölüm Aylığı” bölümü tercih edilmelidir.
 • Ölüm aylığı başvurusu için sorgulama yapıldıktan sonra, başvurunun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir.

Onaylanan yıllık ödemenin tüm ayrıntıları Ölüm Aylığı Talepleri sayfasında mevcuttur. Başvurunun sorgulama sayfasında herhangi bir bilgi bulunamıyorsa, ölüm aylığının onaylanmadığı varsayılabilir.

Ölüm yardımı limitleri nasıl belirlenir?

Ölüm yardımı limitleri birinci derece hak sahiplerine orantılı olarak dağıtılır. Ölüm yardımının dağıtımı için belirlenen oranlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Sigortalının resmi nikahlı eşine, ölüm aylığının %50’si verilmektedir.
 • Sigortalının hiç çocuğu olmadığında, %75 oranında ölüm aylığı eşe bağlanmaktadır.
 • Çocuklara verilen ölüm aylığı tutarı %25 değerindedir. %25’ten az olmamak şartıyla, tüm çocuklara yetim maaşı bağlanacaktır.
 • Bir çocuk ve bir eşin ölüm aylığından faydalanması durumunda, %50-%50 aylık dağılımı yapılmaktadır.
 • Kardeşlerin alacakları yetim maaşının tutarı, hak sahiplerinin azalmasıyla birlikte daha da yükselecektir.
 • Ölüm aylığı kullanımına, ihtiyaç halinde anne ve babalar da dahil edilmektedir.

Ölüm aylığı için hesaplanan maaşın tutarı, ölen sigortalının maaşının toplamını aşamaz.

4C ölüm yardımı için başvuru şartları nelerdir?

ölüm yardımı almak için temel şartlar şunlardır:

 • Ölüm aylığından faydalanmak isteyen kişilerin, vefat eden sigortalının birinci derece yakını olması ve nüfusta kayıtlarının bulunması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı kullanımı için maddi durumun kötü olması şarttır. Aylık kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı alan erkek çocuklarının, 17 yaşından sonra sigorta başlangıcı yaptırmaması gerekir.
 • Erkeklerin açık ya da örgün öğretim üzerinden, eğitimlerine devam etmeleri gerekir.
 • Kızların evli olmaması, ölüm aylığı kullanım şartlarındandır.

4C Ölüm yardımı başvurusunda bulunmak için hangi belgeler gereklidir?

ölüm yardımı başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

 • Ölüm aylığı talep eden kişilerin kimlik belgelerinin asılları ve fotokopileri
 • Ölüm aylığı başvuru belgesi
 • İkametgâh kayıt belgesi
 • Sigortalıya ait ölüm belgesi
 • Vefat eden sigortalının SGK hizmet dökümü
 • Hane halkına ait gelir testi ve gelir belgesi
 • Öğrencilere ait öğrenci belgesi
 • Hane halkına ait SGK hizmet dökümü belgeleri

Ölüm yardımı hangi durumlarda kesilir?

Yetim aylığı ve dul aylığı olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilen ölüm aylığı, aşağıda sayılan durumlara göre düşer:

 • Yetim maaşı alan kız ve erkek çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması, ölüm aylığı kullanımının sonlanmasına sebep olmaktadır.
 • Kız çocuklarının evlenmeleri durumunda, ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır. Evliliklerin bitmesine bağlı olarak, kızlar tekrardan anne ya da babalarının sigortasına dahil edilir ve ölüm aylığı kullanımına devam edilir.
 • Kızların evlenmeden önce çeyiz parası almaları, 1 yıl boyunca ölüm aylığının kesilmesine ve 1 yılın sonunda, diğer kardeşlere aktarılmasına yol açacaktır.
 • Vefat eden eşinden kalma ölüm aylığından faydalanan kadın ya da erkekler, yeni bir evlilik yapmaları durumunda ölüm aylığından faydalanamazlar. Resmi nikah olmaksızın bir kişiyle yaşamaya başlayan kişiler, SGK tarafından tespit edilir ve cezalandırılır.
 • Erkek çocuklarının eğitim hayatına devam etmemesi durumunda, 20 yaşına bastıklarında ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır.
 • Üniversite eğitimine devam eden erkekler, en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilirler. Ölüm aylığı için belirtilen yaşın tamamlanmasının ardından, aylık ödemesi yapılmayacaktır.
 • Kız çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması durumunda, alınan aylıklar değerlendirilir ve asgari düzeyde olduğunda, ölüm aylığı ödemelerine devam edilir. Alınan maaşın yüksek olması durumunda, kız çocuklarına verilen ölüm aylıkları da sonlandırılmaktadır.
 • Kişilerin gayrimenkul satın alması ya da aylık gelirin artması durumunda, ölüm aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.
 • Hane halkında kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması gerekir. Kişi başı aylık gelir miktarının yüksek olması durumunda, ödenen ölüm aylıkları sonlandırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan değerlendirmelerde, bırakmaya neden olan unsurların bulunduğu tespit edilirse ölüm aylığından, gerçek kişilere herhangi bir ölüm aylığı bağlanmayacaktır. Ölüm aylığının kesilmesine neden olan durumların bireyler tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Öğrenci ölüm yardımının kullanım şartları nelerdir?

Ölüm ödeneğinin talep edilmesi yalnızca erkek öğrencilerle sınırlıdır. Kız çocukları için ölüm aylığı almak için herhangi bir eğitim veya yaş sınırlaması bulunmamakla birlikte, erkek çocuklar yalnızca öğrencilik yıllarında ölüm aylığı almaya hak kazanır. Ölüm aylığı alan erkek çocuklar, genel orta ve yüksek öğrenim görmüş olmaları kaydıyla 20 yaşına kadar aylıktan yararlanabilirler. Üniversite mezunu erkek çocuklar, çalışmaya başlamadıkları sürece 25 yaşına kadar ölüm aylığı almaktadır.Ölüm aylığının ödendiği süre içinde SGK’lı çalışmaya başlayan çocuklar, ölüm aylığı haklarından mahrum kalacaklardır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.