Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması 2022

08.05.2022
31
Okuma Süresi: 15 dakika
A+
A-
Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması 2022

Yurtdışı emeklilik borçlanması hesaplanırken, kazanılan günlük prim tutarının E’si üzerinden borçlanılacak gün sayısına göre hesaplama yapılır. Yurtdışıı emeklilik borçlanma; yurtdışında geçirilen sigorta sürelerinin, çalışma zamanları ve ev hanımı olarak geçirilen süreler arasındaki işsizlik sürelerinin borçlanması olarak hesaplanmaktadır. Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması 2022 yılı için nasıl yapıldığını merak edenler internet üzerinden sorgulamalar yapmaya başladı.

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış veya imzalamamış ülkelerde çalışma saatlerinin belgelenmesi durumunda yurt dışından borçlanma mümkündür. Türkiye’de malullük, yaşlılık, ölüm ve yaşlılık aylığının ödenmesi borçlanma yoluyla verilen bir hizmet olarak değerlendirilebilir.

Borçlanma yapacak kişinın, borçlanmayı yaptığı süre boyunca Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Yurt dışı borçlanması, SGK üzerinden veya online olarak yapılabilmektedir. Borçlanmanın tutarı ne kadar yüksek olursa, daha sonra eklenecek aylık tutar da o kadar yüksek olur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Şartları 2022

Yurtdışı borçlanma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Yurtdışı borçlanması yapılacak olan süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gereklidir.
 • Yurtdışı emeklilik borçlanması talep edileceği dönem içerisinde Türk vatandaşı olunması ya da doğumla elde edilmiş olan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle vatandaşlığı kaybetmiş olma koşulu aranır.
 • Türk vatandaşlığı ile beraber yabancı ülke vatandaşlığı da devam edenlerin yurtdışı emeklilik borçlanma başvurusu yapmaları mümkündür.
 • Borçlanma yapılacak döneme ait yurt dışı sürelerinin belgelendirilebiliyor olması gereklidir.
 • Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesiile SGK’ya başvuru yapılmalıdır.
 • Yurtdışında geçirilmiş olan sigortalılık süreleri, işsizlik süreleri ve ev hanımı olarak geçirilmiş olan sürelerin borçlanılabilmesi mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışı borçlanması evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışılmış olan ülkede hangi sigorta kurumuna bağlı çalışılmışsa, bu durumdan hizmet cetveli veya sigorta kartı alınması gereklidir.
 • Sigortalının yurtdışında çalıştığı kurum eğer resmi bir kurumsa, çalışma belgelerini tasdik ettirmesine gerek olmaz. Belediyelerin sundukları hizmet belgeleri, vergi dairelerinden alınan ve çalışılan süreyi gösteren evraklar, işsiz olarak geçirilmiş sürenin evrakları ve bağlantı kurulan diğer kuruluşlardan hizmet belgeleri talep edilerek başvuru yapılmalıdır.
 • Kendi adına yurtdışında çalışmış olan bireylerin vergi dairesinden alacakları evraklar talep edilir.
 • İkamet edilen yabancı ülkede bulunan Türk temsilciliklerinden hizmet belgeleri alınması gereklidir.

Yurt dışında emeklilik borçlanması için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde, borçlanma için yeterli belgeler dikkate alınmayacağından kurum borçlanma için başvuruları reddetme hakkına sahiptir.

Öte yandan mecburiyet durumunda, yurtdışı borçlanması için yurtdışında muhatap olunan kurum veya kurumlardan talep edilecek olan bazı belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da talep edilebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde Geçirilen Sigortalılık Süreleri ve Belgeleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde geçirilen süreler için borçlanma belgeleri şu şekildedir:

 • İkamet edilen ülkede olan Türk temsilciliklerinden hizmet belgeleri alınmalıdır.
 • Yurt dışında çalışılan yerden alınmış olan ve hizmet süresini belirten bonservis, pasaporttaki çalışma izinlerinin tercümeleri gereklidir.
 • Gemilerde çalışacak olanların çalıştıkları ülkelerin Türk temsilcilerinden veya ataşeliklerinden alacakları hizmet belgeleri ile başvuru gerçekleştirmeleri istenir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Yapacak Ev Hanımları İçin İstenen Belgeler

Ev hanımları için yurtdışı borçlanması yapmak için gereken evraklar ise şöyledir:

 • Yeminli tercüme büroları tarafından çevrilmiş olan ikamet belgesinin örneği gereklidir.
 • Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliğinin olduğu temsilciliklerden alınan ikamet örneği talep edilir.
 • İkamet belgesinin temin edilemediği durumlarda; yurt dışına çıkış ve Türkiye’ye giriş tarihlerinin fotoğraf da olması şartı ile pasaport örneği kullanılarak başvuru yapılabilir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasına Süreleri

Yurtdışı borçlanması yapılabilecek süreler aşağıdaki gibidir:

 • Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin borçlanması yapılabilir.
 • Yurtdışında sigortalılık sürelerinin arasına ya da sonuna denk gelen ve maksimum 1 yıla kadar süren işsizlik süreleri borçlanılabilir.
 • Medeni durumu fark etmeksizin ev hanımı olarak yurt dışında geçirilen sürenin borçlanılması mümkündür.

Anlaşmalı Olmayan Ülkelerde Yurtdışında Çalışma Süresi

Anlaşması olmayan ülkelerde çalıştığınızı belgelemek için öncelikle Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. Konsolosluk çalışma belgesi gönderir. Ayrıca pasaportta yer alan çalışma saatleri yeminli tercüman tarafından tercüme edilmekte ve çalışma saatleri belgeli kabul edilmektedir.

Çalışılmış olan ülke, Türkiye ile anlaşmalı bir ülke olmasa dahi çalışma belgesi düzenleyerek hizmet almak mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Anlaşma Sağlanan Ülkeler Güncel Liste 2022

Yurtdışı borçlanma için anlaşmalı ülkeler şunlardır:

 • 1961 senesinin haziran ayından beri İngiltere ile anlaşma vardır.
 • 1965 senesinin sonundan beri Almanya ile anlaşma bulunur.
 • Hollanda ile anlaşması vardır.
 • Belçika ile anlaşma yapılmıştır.
 • 10.1969 tarihi ile beraber kabul edilen bir anlaşma sonrasında Avusturya anlaşmalı ülkeler arasında yerini almıştır.
 • 01.1972 tarihinde İsviçre ile anlaşma yapılmıştır.
 • 1973 senesinde Fransa ile anlaşma yapılmıştır.
 • Danimarka ile Türkiye yurtdışı borçlanması konusunda anlaşmalıdır.
 • İsveç ile 1978 senesinde bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma 1981 senesinden beri uygulanmaya başlanmıştır.
 • 1981 senesinden beri Norveç ile anlaşma vardır.
 • Libya ile yurtdışı borçlanma anlaşması vardır.
 • 1988 senesinin aralık ayında KKTC’de imzalanıp yürürlüğe girmiş olan bir anlaşmadır.
 • Makedonya ile yapılmış olan anlaşma 2000 senesine dayanır.
 • Yurtdışı emeklilik borçlanması için Azerbaycan ile uzun vadeli bir anlaşma gerçekleştirilmiştir.
 • Romanya ve Gürcistan ile 2003 senesi ile beraber anlaşma yapılmıştır.
 • 2004 yılının eylül ayı ile beraber Bosna Hersek ile yapılan anlaşma yürürlüğe girmiştir.
 • Kanada, Kebek, Çek Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile 2005 senesinde anlaşma yapılmıştır.
 • 2004 yılı ile beraber Lüksemburg ile bir anlaşma imzalanmıştır. Fakat bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi 2006 senesi ile beraber olmuştur.
 • 2012 senesinin haziran ayı ile beraber Hırvatistan da yurtdışı borçlanması için anlaşmalı ülkeler arasına girmiştir.
 • 2013 senesinin ikinci yarısı ile beraber Slovakya ve Sırbistan ile anlaşma gerçekleştirilmiştir.
 • İtalya, Karadağ ve Kore ile yapılan anlaşmalar 2015 senesine dayanır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışı borçlanma için başvuru yapılmalı,hizmet borçlanması için oluşturulan talep dilekçesi hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmelidir. Başvuruda yer alan bilgiler borçlanma sürecini tamamlamak için yeterli değilse, borçlanma talep dilekçesi tekrar doldurulması ve sunulması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilebilmesi için eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. 

SGK Yurtdışı Hizmet Borçlanma Dilekçesi İndir

Bu dilekçe başvuru kurumdan ve SGK internet sitesinden temin edilebilir. Gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Dairelerine gitmeniz gerekmektedir. Gerekli belgeler kuruma teslim edildiğinde kontrol edilerek yurtdışında geçirilen süreler için borçlanma yapılmasına izin verilir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Neden Yapılır?

Yurtdışı borçlanması uygulamasının amacı erken emekliliktir. Yurtdışından borçlanma, toplam prim gün sayısını artırır. Yurt dışından borçlanma nedeniyle emeklilik için gereken prim gün sayısına da daha erken ulaşılıyor.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Yurtdışı borçlanmalarında önemli detaylara dikkate alındığında; borçlanma süresi, borçlanma için geçerli olan sürenin bitiminden sonra 3 ay içinde borçlanma işleminin yapılmasıdır. Yurtdışı borçlanması durumunda, parasal ödemeler borcun süresine göre belirlenmez. Örneğin; 10 yıla kadar yurtdışı borçlanması olan kişi,
borçlanma tutarını 10 yıla yaymalı, 3 ay içinde ödemelidir. Aksi takdirde, yurtdışı borçlanması kurum tarafından geçersiz sayılabilir. Erken emeklilik için yurt dışından gerektiği kadar borçlanma yapmak mümkündür. Borçlanmalar, kişinin en son çalıştığı ve prim ödemelerini yaptığı sigorta kurumundan borçlanmaları ödenmiş olur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hangi Sigorta İle Yapılır?

Yurtdışı borçlanması yapılacak sigorta dalı;4B dir. Farklı sigorta türleriyle çalışmış kişilere eski sigorta şubeleri aracılığıyla yurt dışından borçlanma imkanı sağlanmıştır. Ancak son düzenleme ile Bağ Kur’un sigorta sektörü üzerinden kullanılmasına başlandı.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmada Sigorta Başlangıç Tarihi

Yurtdışı borçlanmasında sigorta giriş tarihinin belirlenmesi için borçlanma süresinin sigorta başlangıç ​​tarihinden düşülmesi gerekir. Zorunlu sosyal güvenlik ödeneğinden yararlanmayanlar için sigortalılık başlangıç ​​tarihi hesaplanırken, yurtdışı borçlanmalarında ödemiş olan gün sayısı azaldıkça hesaplama geriye doğru hesaplanır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Kısmi Borçlanma 

Kısmi yurdışı borçlanma uygulamasını yapmak mümkündür. Emeklilik için gereken prim günlerini doldurmak için yurtdışında geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borç para alınması mümkündür. Yurtdışından borçlanma yapacak kişinin bütçesine ve ihtiyacına göre kısmi yurtdışı borçlanma yapamsına imkan sağlanmaktadır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Birden Fazla Yapılır Mı?

Yurtdışı borçlanmasını birden fazla yapmak mümkündür. Borçlunun yurtdışında geçirdiği sürenin sadece bir kısmına borçlu olması durumunda, geri kalanını başka bir dönemde ödünç alma fırsatı vardır. Yurtdışı borçlanmasının tamamlanması için tekrar başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma İçin Ödenen Primler Geri Alınır Mı?

Yurtdışı borçlanma tutarının tahsili için borcun tebliğinden itibaren üç aylık bir süre verilir. Borçlu, yurtdışı borçlanması tutarını ödedikten sonra, ödenen tutarın emeklilik tarihini beklendiği gibi etkilemediğini görebilir.
Bu gibi durumlarda ödediğiniz primin iadesini isteyebilirsiniz. Bunun için yurtdışı borçlanması başvurusunun geçersiz sayılacağını yazılı olarak belirtmelisiniz. Yurtdışı borçlanma iptali başvurusu prosedüründe borçlanma tutarının tamamının veya bir kısmının ödenmesi halinde; Ödediğiniz tutarı Türk Lirası olarak geri talep edebilirsiniz.Geri ödenecek tutara faiz uygulanmayacaktır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması İle Emekli Aylığın İçin Nasıl Hak Kazanılır?

Yurtdışı borçlanması ile emekli maaşına hak kazanmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Borçlanma yapacak olan bireyin yurtdışında çalışmaması, ikamete dayalı sosyal sigortasının ya da sosyal yardım ödeneğinin olmaması gereklidir.
 • Yurtdışı borçlanma tutarının tamamının ödenmesi gereklidir.
 • Sosyal güvenlik mevzuatında bulunan hükümler kapsamında eğer emekli aylığına hak kazanılmışsa, aylık bağlanır.
 • Emekli aylığının bağlanabilmesi için aylık hakkı kazanıldıktan sonra başvuru yaparak talep edilmesi gereklidir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yurtdışı borçlanması hesaplanırken alt ve üst limitler belirlenir. Yabancı borçlu büyük bir emeklilik maaşına sahip olmak istiyorsa, dış kredi ödemelerini karşılayabilecekleri kadar yüksek tutmalıdır.
Yurtdışı borçlanması taban ve tavanları, döneme ilişkin asgari ücret arttıkça artmaktadır. Alt sınır asgari ücret üzerinden hesaplanırken, azami tutar asgari ücretin 7,5 katı olarak belirlenmiştir. Yurtdışı borçlanması seviyesi brüt asgari ücretin 2’si olarak hesaplansa da bugün bu oran E’ye çıkarıldı. 2021 yılında döneme ait brüt asgari ücret 3.577 TL, net asgari ücret ise 2.825 TL’dir.

En düşük tutardan belirli sürelere göre yurtdışı borçlanma tutarı aşağıda örneklendirilmiştir:

 • 1 aylık borçlanma için 1.324 TL
 • 1 senelik borçlanma tutarı 15.892 TL
 • 10 yıllık borçlanma miktarı 158.922 TL
 • 15 senelik borçlanma için 238.383 TL

Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Hesaplama Formülü 2022

Yurtdışı borçlanması hesaplama formülü dikkate alınarak; borçlanma yapılacak gün sayısı, seçilen günlük prim ile çarpılmalıdır. Yurtdışı emeklilik borcunun miktarını hesaplamak için sonucun E ile çarpılması gerekir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.