Süt ve Doğum İzni 2022 Kaç Gün, Doğum İzni Nasıl Hesaplanır, Doğum İzni Maaşdan Kesilir Mi?

22.04.2022
15
Okuma Süresi: 21 dakika
A+
A-
Süt ve Doğum İzni 2022 Kaç Gün, Doğum İzni Nasıl Hesaplanır, Doğum İzni Maaşdan Kesilir Mi?

Sgkhaberleri.com – Kamu ve özel sektör çalışanlarının 2022 yıl için doğum izni merak konusu oldu. Süt izni kimler için ve hangi koşullarda verilir. Tüm detaylarıyla sizin için derledik. Doğum sonrası çalışmaya devam eden veya etmek zorunda olan anneler, süt izinlerini yeni doğan bebekleri için kullanmaktadırlar. Süt ve Doğum İzni 2022 Kaç Gün, Doğum İzni Nasıl Hesaplanır, Doğum İzni Maaşdan Kesilir Mi?  soruları interntte en çok araştırılan konular arasına girdi.

SGK Süt İzni Hakkı için Yönetmelik’de Ne Yazar?

10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı kanunun Resmi Gazetede T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği ile beraber doğum yapan kadın kamu çalışanlarına süt izni hakkı tanınmıştır.

Süt izni yönetmeliği tebliğ’ine göre;

 • Analık İzni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Süt izni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Ücretsiz izin, süresi ve kullanım koşulları,
 • Yarım gün izin ve kullanma koşulları

İle ilgili düzenlemeler karara bağlanmıştır. Kamuda çalışan kadın memurları doğum sonrası birçok konuda güvence altına alan düzenlemeden sonra özel sektörde çalışan kadınların mağduriyeti gündem oldu. Bu mağduriyet İş Kanunu’nda üzerinde yapılan düzenleme ile fayda sağlaması amaçlandı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen kamu ve özel sektörlerde çalışan kadın çalışanlar olarak düzenlenen maddeyle özel sektörde çalışan kadınların doğumdan sonra süt izninden yararlanmasının önü açılmıştır.

Eşitlik sağlanması açısından getiren yasa ile devlet’in vatandaşlarının haklarını gözetmek zorunda olduğu eşitlik durumu da yerine getirilerek tüm toplumda aile birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamu Çalışanlarının (Memur) Süt İzni Ne Kadar?

Memurlarda süt izni 2022 tebliği yayınlandığı zaman itibarıyla pek çok konuya açıklık gelmiş oldu. Düzenlemeye göre analık izni sonrası kullanımına başlanan süt izninin;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci altı ay günde 1,5 saat

Olacak şekilde verilmesi yönünde karar alınarak tebliğde yerini aldı. Kamu çalışanlarının süt izninin kullanımı ile ilgili soru işaretleri kalmış oldu.

Süt izninde sadece kadın memurlar yararlanabilir.

 • Süt izninin hangi günler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir.
 • Süt izni ile birlikte yarım gün izin hakkı aynı anda kullanılamaz.
 • Çocuğun emzirilmesi için tanınan bu hak birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
 • Süt izni hakkı elde edildiği esnada emzirme iznine sebep olan çocuğun vefat etmesi durumunda süt izninin kalan süresi kullanılamaz.

Görüldüğü gibi doğum izni yönetmeliğinde pek çok nokta açıklığa kavuşturulmuş ve kamu sektörü okuyucularımızın doğum izninin süresini biliyorlarsa ne zaman ve nasıl doğum izni talep edebilecekleri sorusu ayrıntılı olarak cevaplandırılmıştır. Bilindiği gibi doğum izni, doğum öncesi ve doğum sonrası dönem de dahil olmak üzere memurların bir hakkıdır.

Doğum yapacak kamu çalışanı;

 • Doğumdan önceki 8 hafta,
 • Doğumdan sonraki 8 hafta

Olmak üzere analık izni kullanabilmektedir. Analık izni sonrası ister kamu çalışanları 657 sayılı Kanun’a göre tanınan yarım gün izin hakkından veya analık izni hakkından faydalanabilmektedir.

Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Uygulamada sorunlar olmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel sektörde çalışan kadınlar, kamu çalışanları gibi analık ve bakım izni hakkına sahiptir.

Özel sektörde çalışan bayanlar gebelik sürecinde;

 • Doğum öncesinden 8 hafta,
 • Doğum sonrasından 8 hafta

İçerisinden analık izni kullanabilmekte ve erken doğum yaşanması halinde 8 haftalık süreden kalan analık izin hakları doğum sonrasına eklenebilmektedir. Analık izni bitimi ile süt izni haklarını kullanabilmektedirler. Özel sektörde süt izni kaç saat 2022 sorusuna kamuda çalışan bayanlarla benzer saatlerden söz edilmektedir.

Analık izni sonrası doğum yapmış özel sektör çalışanı bayanlar;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci 6 ayda günde 1,5 saat
 • Süt iznine sahiptirler. Verilen hakların kullanımı ile ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi halinde İş Mahkemelerine başvurmanın yolu açıktır.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Nasıl Kullanılır ?

Doğum yapan annenin son 3 yılda sigortalılık süresinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 sigorta günü varsa, ücretli analık izninin bitiminden sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün ve 180 gün yarı zamanlı çalışma, üç veya daha fazla çocuk için. Kısmi süreli çalışmaya başlayan annenin maaşının yarısını çalıştığı şirket, diğer yarısını ise İŞKUR ödemektedir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Nasıl Kullanılır ?

Anne adayı ilk hakkı olan doğum izni bitiminde dilerse 6 ay ücretsiz izne çıkabilir. Ücretsiz izin, doğum yapan annenin yasal bir hakkı olduğundan, işverenin bu hakkın kullanılmasında söz hakkı yoktur.

Toplu Süt İzni Kullanılır mı?

Süt izni günlük bir haktır ve 02/10/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere sonraki dönemlerde bu hakkın birleştirilmesine izin verilmez. Bazı kurum ve kuruluşlar, aynı bildiride yer alan ve süt ruhsatının hangi tarihler arasında ve hangi tarihler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibinin karar verdiği maddeye dayanarak, 2022 yılında süt ruhsatının toplu kullanımına hak kazandıkları görüşündedirler.
Bu işyerlerinin çalışanları haftanın belirli günlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmayarak izinlerini birleştirebilir ve süt izinlerini toplu olarak kullanabilirler. Açıklamada yer alan madde açıklayıcı olmakla birlikte, toplu olarak süt izni almak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları, doğum izninin ardından çalıştıkları kuruluşlara başvurarak ve süt izinlerini paylaşmak için başvuruda bulunarak cevaba göre hareket edebilirler.

Süt İzni İçin Başvuru Dilekçesi

Doğumdan önce veya sonra çalıştığı kurumla bire bir iletişime geçerek, hakkın olan süt iznini toplu kullanma talabini belirten çalışanlar, bu isteklerine olumlu cevap almaları durumunda çalışmakta oldukları kuruma süt izni toplu kullanma dilekçesi vererek başvurabilirler.

 

Çalıştığı kurum ile görüşerek isteklerine olumlu yönde dönüş alan kadın çalışanlar, analık izninden sonra süt izinlernini toplu kullanmak için;

 • Süt izni kullanacağı tarihleri,
 • Hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirmek istediklerini,
 • Süt iznine çıkmayarak kurumda çalışma gerçekleştirecekleri günleri,
 • Süt izni bitim son tarihini

Bildirerek kurumun İK (insan kaynakları) na  dilekçe ile bildirmek zorundalar. Vermiş oldukları imzalı dilekçe işleme konularak belirttikleri dönemlerde çalışmak ve belirttikleri dönemlerde izne çıkmak için süt izinlerini toplu olarak kullanabilirler.

Toplu Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanun’da belirtildiği üzere analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • Sonraki 6 ay günde 1,5 saat

Hesaplanan süt iznini kullanmak isteyen kadınların herhangi bir hesaplama yapmasına gerek yoktur ve süt sertifikasını yukarıda belirtilen sürelerde düzenli olarak kullanabilirler. Toplu süt izni hesaplama işlemi, bu hakların belirlenmesi ve kullanıldığı dönemlerin belirlenmesi yöntemi kullanılarak kolaylıkla hesaplanmaktadır.

Dilekçe ile başvuruda bulunanan kadın çalışanlar, toplu olarak kullanmayı talep ettikleri süt izninin hesaplamak için:

 • Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
 • Çalışılan günler hesaplanır.
 • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
 • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur. Yapılır.

Bulunan günler başvuru ile kuruma bildirilerek toplu olarak kullanılabilir. Bu hakkı kullanırken takvimin hesaplamadan sonra oluşturulup kuruma iletildiği unutulmamalıdır.
Verilen hesaplama ile elde edilen günlere göre süt izni hakları işin yapıldığı tesise yapılacak başvuruda açıkça belirtilmeli ve bu takvime uyulmak kaydıyla süt izni kullanımının toplu olması gerekmektedir.

Süt İzni Kaç Saat?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için gün içinde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir. Belirtilen 1,5 saatlik emzirme süresi gün boyunca kademeli olarak kullanılır veya hangi saatlerde kullanılacağını çalışan belirler. Ancak bu tespiti yaparken dürüstlük kurallarına uymalı ve işverene karşı sadakat borcunuzla tutarlı bir tespit yapmalısınız. İş kanununa tabi olmayan çalışanlar da bu haklardan yararlanır.

Memurların Süt İzni Kaç Saat?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine göre memurların emzirme süresi ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay günde 1,5 saat olarak belirlenmiştir. İznin kullanıldığı günler  süt izninin süresini resmi kadın görevli belirler.

Öğretmenler İçin Süt İzni Ne Kadar?

Bakanlığın yayımladığı açıklama ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin D bendinde kadın öğretmenlerin Süt izninin süresi belirlenmiştir. Doğumdan sonra doğum izni alan kadın öğretmenler “doğum izni”nden sonra süt iznine başlarlar.
Öğretmen doğum izninin bitiminden sonraki ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni alabilir. Günün hangi saatlerinde süt izni kullanacağına öğretmenler kendileri karar verir.

Süt İzni Kaç Yaşına Kadar Kullanılır?

Kamuda çalışan memurlar ve özel sektörde çalışanlar için süt izni yeni doğan bebekler 1 yaşını dolduruna  kadar kullanılmaktadır.

Süt İzni Ne Zaman Başlar

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan annelerin süt izinlerini, analık izninin bitmesinin ardından kullanmaya başlar. Analık izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta olarak hesaplanmıştır.

Doğum İzni Kaç Gündür?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve iş etiğine göre hamileler, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 12 hafta doğum iznine sahiptir. Hamile kadınlar için 8 hafta bir lisanstan çok bir kuraldır.
Ancak kendini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için taşıyıcı annenin sağlık raporu ile 37. haftaya kadar çalışma hakkı vardır. Ama 37Haftadan sonra anne adayı çalışamaz.
Bu süre, birden fazla çocuk sahibi olması beklenen hamileler için daha uzun olabilir, örn. B. İkizler veya üçüzler, 2 hafta daha uzatılabilir ve bu resmi olarak onaylanmıştır. En az iki çocuğu olan anne, doğum iznini hamilelik sırasında 2 hafta, hamilelik sırasında toplam 10 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta daha uzatabilir.

Doğum İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır

Babalar için doğum izni çalıştıkları sektöre göre 2 ile 5 gün arasında değişmektedir. Anneler için bu süre doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. Anne adayı istenirse 3 hafta doğum izni alabilir ve kalan süreyi doğumdan sonraki süreye göre sayabilir.

Annenin Doğum İzni Kaç Gündür?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve iş etiğine göre hamileler, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 12 hafta doğum iznine sahiptir. Hamile kadınlar için 8 hafta bir lisanstan çok bir kuraldır. Ancak rahat olan ve çalışmak isteyen kadınlar için taşıyıcı annenin doktor raporu ile 37 haftaya kadar çalışma hakkı vardır. Ama 37İlk haftadan sonra anne adayı çalışamaz.

Bu süre, birden fazla çocuk sahibi olması beklenen hamileler için daha uzun olabilir, örn. B. İkizler veya üçüzler, 2 hafta daha uzatılabilir ve bu resmi olarak onaylanmıştır. En az iki çocuğu olan anne, doğum iznini hamilelik sırasında 2 hafta, hamilelik sırasında toplam 10 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta daha uzatabilir.

Babanın Doğum İzni Kaç Gündür?

Babalık izni olarak da bilinen eşin doğum yapmasından sonra alınabilecek babalık izni, çalışılan özel veya kamu sektörüne göre değişiklik gösterir.
57 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre, karısı çocuk doğuran erkek, 10 gün babalık izni hakkına sahiptir. Bu izin, karısının doğumundan sonra babaya verilir. Özel sektörde çalışan babaya tanınan izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kanuna göre özel sektörde çalışan bir baba, eşi doğum yaptığında toplam 5 gün ücretli izin hakkına sahiptir. Geçici işçi olarak çalışan babanın babalık izni 2 gündür. Geçici işçiler için bu süre 5 gündür.

Doğum İzni Maaş’dan Kesilir Mi?

Doğum izni almak için ücretten kesinti yapılması mümkün değildir. Doğum izni alan bir annenin doğum izni süresince maaşından kesinti yapması yasal değildir. Anneye tanınan 16 haftalık doğum izni süresince anne, iznini dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Anneye 16 haftayı geçmediği sürece maaş kesintisi yapılmaz.

Doğum İzni Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Doğum zamanı yaklaşmakta olan anne adaylarının merak ettiği konulardan biri de doğum izinin nasıl alınacağıdır.

Doğum izni almak için yapılması gereken şeyler şunlardır:

 • İlk olarak doktordan gebelikten dolayı çalışılmayacağına ilişkin rapor alınmalıdır.
 • Doktordan alınan çalışamaz raporu anne adayının çalıştığı kuruma iletilmelidir
 • Anne adayının izinli sayılabilmesi için çalıştığı yerdeki yetkili kişinin doktor raporunu SGK’nın internet sitesine işlemesi gerekmektedir.

Doğum İzni Ücreti 2022 Ne Kadar?

Doğum nedeniyle geçici olarak işini bırakan anne, yaşamını sürdürebilmek için ödeme almaya devam etmek zorundadır. Doğum parası gibi görünen bu ücret annenin işini kolaylaştırır.
Doğum iznine ayrılan annenin maaşı, asgari ücret arttıkça her yıl değişmektedir.
Çalışan annelere sunulan bir diğer fayda ise emzirme desteği olarak bilinen doğum sonu maddi destektir.

Annenin Doğum Sonrası Part Time Çalışabilir mi?

Anneye iş etiğine uygun olarak doğum izni verilir. Anne adayı için bir diğer kolaylık ise doğumdan sonra yarım gün çalışabilme imkanıdır. Doğan çocuk sayısına bağlı olarak, anne farklı zamanlarda yarı zamanlı çalışma imkanına sahiptir. Anne yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışıyormuş gibi maaş almaya devam ediyor.

Annenin Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışması Hakkı

Çalışan anneler için yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre yarım gün çalışma hakkı süresi değişkenlik göstermektedir.

Bu süre şu şekilde 3’e ayrılmaktadır:

 • Eğer yeni doğan çocuk ilk çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 60 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk ikinci çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 120 gündür.
 • Eğer yeni doğan çocuk üçüncü çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 180 gündür.

Yukarıdaki net sürelere ek olarak, engelli doğan çocuk engelli ise gösterilen sürelere 30 gün daha eklenebilir. Öte yandan, hali hazırda engelli çocuğu olan anneler, isterlerse bir yıl süreyle yarı zamanlı çalışma hakkına sahiptir.
anne yarı zamanlı izinde tam maaş alıyor. Maaşın yarısı İŞKUR, diğer yarısı işveren tarafından ödenir.

Doğum İzni İçin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İzin taleplerinin geneli dilekçe ile yapılır. Dilekçe yazma konusu sadece kamu da değil, özel sektörde çalışan anne ve babalar için de geçerlidir.

Doğum izni dilekçesi yazılırken şu adımlar uygulanmalıdır:

 • Dilekçenin başına çalışılan kurumun adı yazılmalıdır
 • Daha sonra sicil numarası yazılmalı ve alt satıra izin alırken hitap edilen kişinin adı “Sayın” ibaresiyle birlikte yazılmalıdır
 • Ardından dilekçeye hamileliğin 32. haftasına girildiği bilgisiyle devam edilmelidir ve izin konusu işverene açılmalıdır.
 • Dilekçenin sonunda ise anne adayının adı ve soyadı bilgileri yer almalıdır
 • Dilekçenin son derece resmi ve açık bir dil ile yazılması gerekmektedir.

Doğum İzninin Kullandırılmaması Engel Olunursa Ne Yapılır?

Doğum izni kullanmaya engel olan işveren şikayet edilmelidir. Bu anlamda zorbalığa maruz kalan çalışanın sorumlulara bildirimde bulunması yeterlidir. Bir çalışanın doğum izni almasına izin vermemek yasa dışıdır. Öğretmenler bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmek zorundadır. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız, bu durumu Sağlık Bakanlığına bağlı birimlere ve diğer sektörlerin sosyal güvenlik kurumlarına bildirmeniz gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.