SGK Fizik Tedavi Ücretlerini Karşılar Mı? Fizik Tedavi Ücretleri Özel ve Devlet’te Ne Kadar?

08.05.2022
14
Okuma Süresi: 14 dakika
A+
A-
SGK Fizik Tedavi Ücretlerini Karşılar Mı? Fizik Tedavi Ücretleri Özel ve Devlet’te Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu fizyoterapi masraflarını karşılayabilmesi için fizyoterapinin SGK’nın onayı gerekmektedir. Ayrıca fizik tedavi ücretinin SGK tarafından karşılanabilmesi için hastanın bir raporu olması ve belirli şartları taşıması da gerekmektedir. SGK Fizik Tedavi Ücretlerini Karşılar Mı? Fizik Tedavi Ücretleri Özel ve Devlet’te Ne Kadar? sorularına cevap arayanlar ve SGK ve Fizik Tedavi ile ilgili merak edilen konulara yazımızda yer verdik.

Hastanın mevcut durumu ve bulgulara göre fizik tedavi masraflarının karşılanıp karşılanmayacağına karar verilir. Seans sayısı ve yeri ile yıl içinde rapo yenileme hakkı çerçevesinde geri ödenecek masraflar belirlenir. Raporda belirtilmesi halinde, fizyoterapi gören kişilere efakat eden kişilerin masraflarını da SGK karşılayabilir. Belirtilen süre içerisinde tedavi alınmazsa ve şartlar sağlanmazsa fizyoterapi raporunun iptal edilmesi de mümkündür.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılar Mı?

Fizik tedavi ücretinin SGK tarafından üstlenilmesi belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan hastaların fizik tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde hastaların ücretsiz fizik tedavi görmesi mümkündür. Ancak SGK sadece tedavi ücreti ödüyor.

Bu nedenle özel hastanelerin istekte bulundukları katkı payını ödemek tedavi görecek kişinin sorumluluğundadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası olanların katkı payı ödemesi gerekmez. Fark ücretlerini de sigorta karşılamaktadır. 80 yaşına kadar herkes vatandaş tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir.

SGK özel hastanelerinde tedavi görecek fizik tedavi masraflarının karşılanması için hastanın sağlık raporu ibraz etmesi gerekmektedir. Hastanın sağlık durumu uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve fizik tedaviye ihtiyacı olduğuna karar verilmelidir.

SGK yılda 30 seansa kadar fizyoterapist tarafından tek bir alanda yapılan tedavilerin maliyetini karşılar. 1 aya kadar süren fizik tedaviler için tek bir uzmandan tedaviyi raporda belirtmesi istenir. Hastanın 60 veya daha fazla fizik tedavi seansına ihtiyacı varsa Sağlık Kurulu’ndan rapor alması gerekir.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılama Şartları 2022

SGK Fizik tedavi Yönetmeliği kapsamında tedavi ücretleri Sağlık Uygulamaları Beyanı’na göre belirlenmektedir. Özel hastanelerin fizyoterapi alanında devletle anlaşmaları vardır. Hastaların tesisten sağlık raporu alması ve gerekli şartları sağlaması halinde tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacaktır.

SGK’nın fizik tedavi masraflarını karşılaması için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir:

 • En az 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilmiş olan 31-60 seanslık tedavi raporu gereklidir.
 • 60 seans ve üzeri fizik tedavinin SGK tarafından karşılanabilmesi için kuruldan rapor alınmış olması şartı aranır.
 • Fizik tedavi hizmeti alınacak olan kurumun devlet ile anlaşması olması gereklidir.
 • Fizik tedavi için alınmış olan sağlık raporunun düzenlenme tarihinden sonraki 15 gün içerisinde fizik tedaviye başlanmış olması gereklidir.
 • Ayaktan fizik tedavi gören hastalara günde en fazla 1, yatarak fizik tedavi gören hastalara ise aynı bölge için bir seans tedavi bedeli karşılanır.
 • Yatarak fizik tedavi haricindeki yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi sağlık hizmetleri eğer SUT hükümleri kapsamında faturalandırılırsa; masraflar SGK tarafından karşılanır.
 • Hastanın aynı yıl içerisinde aynı bölgeden toplam 30 seans ve farklı vücut bölgelerinden toplam 60 seans fizik tedavi işlemleri SGK tarafından karşılanır.
 • Aynı bölge için bir yılda 2 sağlık raporu düzenlenmesi mümkündür. Sağ ve sol bölgeler ayrı bölgeler olarak değerlendirilir. Fakat SUT işaretli ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü olmaz.

SGK Kimlerin Fizik Tedavi Masrafını Karşılamaz?

Fizik tedavi ücretilerinin SGK tarafından karşılanmadığı hastalarla ilgili hususlar aşağıda listelenmiştir:

 Sigortası bulunmayan vatandaşların özel hastanelerdeki fizik tedavi masrafları SGK tarafından karşılanmaz. Yeşil kartı olmayanların fizik tedavi masraflarını SGK karşılamaz.

 • GSS prim borcu bulunanların fizik tedavi ücretlerini SGK karşılamaz.
 • Fizik tedavi raporunda bulunan seanslara gitmeyenlerin masraflarını SGK üstlenmez.
 • Bireyin sağlık raporu bitmişse, rapor güncellenene kadar özel hastanelerde göreceği fizik tedavileri SGK karşılamaz.

SGK’nın Fizik Tedavi Masraflarını Hangi Durumlarda Karşılar?

SGK’nın fizik tedavi ücretini karşılamadığı bazı durumlara aşağıda açıkca belirtilmiştir:

 • G80 serebral palsi tanısının G93.1 anoksik beyin hasarı masrafı karşılanmaz.
 • Fizik tedavi uygulamasına başladıktan sonra 5 iş gününden daha fazla süre ara verilirse, yeni sağlık raporu düzenlenmesi gerekir. Düzenlenmediği takdirde fizik tedavi ücretini SGK karşılamaz.
 • Hastaların sağlık raporlarını olması gerektiği gibi kullanmadıkları tespit edildiğinde, SGK fizik tedavi masraflarını karşılamaz.
 • Rapor alındıktan sonraki 2 hafta içerisinde tedaviye başlanmamış ve 5 gün peş peşe tedavi aksatılmışsa, SGK fizik tedavi masraflarını üstlenmez.
 • Fizik tedavi seans sayısına göre değil de süreye göre rapor verilmişse, raporun süresi dolduğunda seans sayısı kaç olursa olsun SGK tedavi masraflarını karşılamaz.
 • Aynı gün içerisinde birden fazla seans alınırsa, ikinci seansın ücretini SGK karşılamaz.
 • Aynı bölge için birden fazla rapor alınmışsa, ikinci rapor alınıncaya kadar masraf ödemeye devam edilir.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşıladığı Uygulamalar 

SGK ile anlaşmalı olan fizik tedavi uygulamaları ise şöyledir:

 • Kırık sekelleri tedavisi için uygulanacak fizik tedavi masrafı karşılanır.
 • Bel ve boyun fıtığı tedavisi için gerekli fizik tedavi ücreti karşılanır.
 • Kireçlenme tedavisi için fizik tedavi masrafı özel hastanelerde karşılanır.
 • Kemik erimesi tedavisi SGK tarafından karşılanır.
 • Eklem ve bağ yaralanması sebebi ile görülen fizik tedaviyi SGK öder.
 • Spastik çocuklara destek tedavisi özel hastanelerde SGK tarafından ödenir.
 • Boyun, sırt ve bel ağrısı tedavi ücretini özel hastaneler SGK’dan alır.
 • Kas spazmı ve yaralanmaları sonrasında görülen fizik tedavileri SGK karşılar.
 • Özel hastanelerde felç sonucu görülen fizik tedavileri SGK karşılar.
 • Sinir yaralanmaları için özel hastanelerde SGK destekli fizik tedavi uygulaması yapılabilir.
 • Ameliyat sonrası destek tedavisi SGK kapsamındadır.
 • Özel hastanelerde görülen romatizma tedavisinin masraflarını SGK karşılar.
 • Ortez uygulamaları, atel ve yardımcı cihazlar, boyunluk ve korse gibi tedavilerde özel hastanelerin SGK ile anlaşması vardır.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşıladığı Alanlar

SGK tarafından karşılanan fizik tedavi çeşitleri aşağıda açıkça belirtilmiştir:

 • Termoterapi
 • Yüzeysel ısı uygulamaları
 • Soğuk tedaviler
 • Elektroterapi
 • Fototerapi
 • Derin ısı uygulamaları
 • Elektrik akım tedavileri
 • Elektriksel stimülasyon
 • Vakumlu tedaviler
 • Lazer tedavileri
 • Şok tedavisi
 • Spesifik egzersiz tedavileri
 • Traksiyon tedavileri
 • Pnömatik kompresyon lemfopres
 • Enterferans
 • Diatermi
 • Masaj tedavisi
 • Hidroterapi
 • Lenfatik tedaviyi içeren uygulamalar
 • Kinezyoterapi
 • Egzersiz tedavisi

SGK Fizik Tedavi Uygulanacak Bölge Değişirse Masraflar Karşılamaya Devam Eder Mi?

SGK, bölge değişimi sonrasında fizik tedavi ücretlerini karşılayabilir. Ödemeler, SGK’ya ulaşan raporlara göre yapılır. Birden fazla alana fizik tedavi uygulanacaksa birden fazla rapor alınmalıdır. Vücudun birden fazla bölgesinde hasar olduğu bildirilirse, SGK 60 seansa kadar fizik tedavi ücreti ödeyecektir. Engelliler vücudunun birden fazla yerinde engelli olsa bile fizik tedavi masraflarını SGK karşılıyor.

SGK Evde Fizik Tedavi Ücretlerini Karşılar Mı?

Evde fizik tedavi masraflarının SGK tarafından karşılanması mümkün değildir. Bunun nedeni, evde yapılan fizik tedavi uygulamalarının özel olarak kabul edilmesidir. SGK ücreti karşılamasa da her hastaya evde fizik tedavi uygulanamamaktadır. Sadece evden çıkamayacakları sağlık raporu ile belgelenenler için geçerlidir.

SGK Kaplıca Tedavi Masraflarını Karşılar Mı?

SGK’nın kaplıca tedavisini karşılayabilmesi için tedavi amacıyla yani sağlık raporu ile kaplıcaya gidilmesi gerekmektedir. Tedavi, konaklama ve yemek gibi hasta masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır. Kaplıcaya gidecekler için ödenek sabittir. Kaplıca masraflarının karşılanması için doktorun özel sağlık raporu hazırlaması gerekmektedir.

SGK’nın Kaplıca Tedavisini Karşılaması İçin Alınması Gereken Raporun Özellikleri Nelerdir?

Kaplıca raporunun özellikleri değerlendirilirken; Rapor doktor tarafından hazırlanmalı ve kaplıca tedavisi ihtiyacına neden olan hastalığın teşhisini içermelidir. Bildirim ivedilikle yapılmalıdır. Rapor, hastanın istediği tedavinin süresini belirtmelidir.
Rapor kimlik bilgileri, hasta kimlik bilgileriyle eşleşmelidir. Kaplıca tedavileri için oluşturulan raporlar bölgelere göre oluşturulan raporlardır ve düzenleme için sadece doktorun onayı gerekir.Birden fazla alan için kaplıca tedavisi gerekiyorsa birden fazla rapor alınmalıdır. Her bölge için maksimum 30 seans raporlanırken, birden fazla bölge için maksimum 60 seans kaplıca tedavisi raporu oluşturulacaktır.

Kaplıca raporunun süresi 6 aydır. Hastalardan raporu aldıktan sonra 6 ay içinde kaplıca tedavisine başlamaları istenir. Raporun düzenlenip onaylanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde kaplıcaya gidilmesi durumunda kişinin yol masrafları da SGK tarafından karşılanacaktır. Geri ödenecek yol giderleri kara taşıtları üzerinden hesaplanır. Kişi kaplıca tedavisi gördüğü bölgeye uçakla seyahat etmeyi tercih ederse, uçuş ücretinden kendisi sorumlu olacaktır. SGK’nın karşılayabileceği ve anlaşmalı olduğu 242 kaplıca bulunmaktadır. SGK desteği ile yılda iki kez kaplıca raporu alınabilir. Birden fazla bölge için yılda 4 kez kaplıca raporu ile SGK sözleşmeli kağlıcasına veya havuzuna gitmek mümkündür. Ancak 5 gün üst üste tedaviye gidilmezse kaplıca tedavisi raporu iptal edilir.

SGK Fizik Tedavi İçin Refakatçi Masraflarını Karşılar Mı?

Refakatçi fizik tedavi ücretlerinin SGK tarafından karşılanması için, hastanın sağlık raporunda refakatçi ihtiyacı olduğu belirtmesi gerekir. Rapor, engelli ve yaşlı refakatçisinin durumunu gösterirse, kaplıca tedavilerinde kendisi ve refakatçilerinin masrafları karşılanır. Ancak, diğer kişilerden ödemeler bireysel olarak yapılır. Refakatçileri ile gitseler bile tedavi görecek birey için ödemeler yapılır.

Fizik Tedavi Ücretleri 2022 Ne Kadardır?

Fizyoterapi maliyetleri SUT(Sağlık Uygulama Tebliği)’nde olduğu gibi 2022 yılında güncellenmiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon maliyetleri hastalık grubuna göre değişmektedir.

 • A Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ücreti: 221 TL
 • B Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ücreti: 145 TL
 • C Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ücreti: 49 TL
 • D Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ücreti: 26 TL

Rahatsızlıklar için seans ücreti: 90- 120 TL ücret alınır. Kas geliştirme, el ve bacak uygulamaları D Grubu olarak sınıflandırılmasına rağmen 26 TL tedavi ücreti alınmaktadır.A grubu boyun ve bel fıtıkları gibi nörolojik etkili hastalıklar için seans başına maksimum  221 TL seans ücreti almaktadır. SGK ile anlaşması olan merkez ve hastanelerin tedavi masrafları bu tarife üzerinden hesaplanmaktadır.

Fizik Tedavi Hakkı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar aşağıda belirtilen yolları izlemelidir.

Öncelikli olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.

 • Ana sayfadan e-hizmetler menüsü açılmalıdır.
 • Kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler arasından Tedavi Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada kimlik doğrulaması ister ve e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı ile doğrulama yapılmalıdır.
 • Bireyin tedavi hakları açılan sayfada gösterilir. Fizik tedavi raporu olması durumunda, SGK fizik tedavi masrafını karşılamahakkı ile ilgili detaylı bilgi de açılan sayfada yer alır.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.