SGK Eksik Gün Primi Hesaplama 2023

12.03.2023
14
Okuma Süresi: 14 dakika
A+
A-
SGK Eksik Gün Primi Hesaplama 2023

Çalışanın işinin devamlılığı işverenin takibi ile kontrol edilir. Çalışanın 30 günden az çalışması durumunda, kaç gün işe gelmediğini ve gelmeme nedenini günlük prim esasıyla birlikte kaydeden belgeye eksik gün bildirimi denir. Eksik gün bilidirim formu ve ekleri sosyal güvenlik kurumuna bildirilmelidir. SSK İzin Günleri Sebep ve İhbar Formu kapsamında işverenin işyeri ve çalışan kimlik bilgilerinin istenmesi ile yapılan işlemler. Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek formlar, SGK eksik gün bildirimlerimi ne zaman yapılacağı, Hangi tarihte kodlarının bildirileceğine yönelik işlemler yönetmeliği ile belirtilmiştir. Sosyal sigorta düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

SGK Eksik Gün Neden Olur?

SGK sigorta türlerinden birinde çalışan işçilerin sigorta kapsamında çalışmasında, ay içerisinde 30 günden az çalışmaları halinde, çalışan kişinin prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimi ve nedeni belirtilerek bildirim işlemi tamamlanır. Çalışanların bir ay içerisinde 30 günden az çalışmaları durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, çalışanlanın eksik günü ve bu eksik günün neden olduğu ile ilgili kod ile bildirim yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimleri belirtilen kodlar üzerinden sağlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen eksik gün bildirim kodları ise şunlardır,

 • İstirahat izni alma,
 • Disiplin cezası alma,
 • Gözaltına alınma,
 • Tutukluluk halinde,
 • Puantaj kayıtları,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Doğal afetler halinde,
 • Genel hayatı etkileyebilecek olaylar,
 • Devamsızlık,
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmak,
 • Ücretsiz doğum izni,
 • Fesih tarihinde çalışmamış olmak,
 • Ücretsiz yol izni,
 • Diğer ücretsiz izinler,

Eksik gün bildirimi için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na söz konusu kodlar ile bildirilmektedir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapmak

Daha önce işverenler, ayda 30 günden az çalışan sigortalıların eksik gün sayısını içeren Ek 10 formunu kullanarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmek zorundaydılar. Ancak bu işlemler yeniden düzenlenmiş ve devamsızlık bildirme zorunluluğu kanunla kaldırılmıştır.
İşçinin aylık ikramiye ve hizmet kayıtlarında, devamsızlık günlerinin nedenini ve devamsızlık gün sayısını işverenin belirtmesi yeterlidir. Ayrıca eksik gün bildirim formu ile bildirim süreci durdurulmuş olsa da eksik gün nedeni ile ilgili bazı belgelerin bildirilmesi gerekebilir.
Yarı zamanlı sözleşmeler, raporlar, maaş bordroları vb. bu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenebilecek olmasına rağmen en az 10 yıl saklanması zorunludur. 

İşverenlerin eksik gün bildirimi yapmasına gerek duymadıkları durumlar ise şöyle sıralanmıştır,

 • Sigortalı çalışanın iş göremezlik raporu alması durumunda eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın gözaltına alınma ya da tutuklanma hallerinde 30 günden az çalışmasının tespiti halinde eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneği almaya başladığı sürede eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın, çalışmış olduğu kurumda grev, lokavt, doğal afetler ve genel hayatı etkileyen olaylar yaşanması durumunda, kişinin çalıştığı kurumun işi durdurması ya da işe ara vermesi halinde resmi yazı ile bildirmesi gerekmekte olup, eksik gün bildirimi yapılmaya gerek görülmez.
 • Sigortalının yarım çalışma ödeneğinden faydalanması halinde ise eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sonradan düzenlenebilir nitelikte verilmiş olan evraklar olduğunda, eksik gün bildirimi formu vermeye gerek görülmez.

SGK Eksik Gün Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

SGK’nın istediği, çalışanların 30 günden eksik çalışmış olması durumunda bildirilmesi gereken günler, eksik gün bildirim formu ile yapılır. Eksik gün bildirim formunu nasıl dolduracağını bilmeyen vatandaşlar aşağıdaki metne göz atabilir.

SGK eksik gün bildirim formu doldurma işlemi ise adım adım şöyle yapılmaktadır,

 • Belgenin sağ üst köşesinde yer alan, bildirimi yapılacak işlemin ayı, yılı ve sayfa numarası yazılmalıdır.
 • İşveren Numarası bölümünde, gerçek kişiler için kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası yazılmalıdır.
 • İşyeri Sicil Numarası bölümünde ise, İşkolu Kodu, Ünite Kodu, İşyeri Sıra Numarası, İl Kodu, İlçe Kodu, Kont. Numarası ve Alt İşv. Kodu bölümlerinin doldurulması gerekmektedir.
 • Daha sonra, İşyeri Adresi bölümü doldurulmalıdır.
 • Bağımlı Türü ve Bağımsız Türü bölümleri de eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • “Sigortalının” bölümünde yer alan, Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, Prime Esas Günlük Kazancı, Eksik Bildirilen Gün Sayısı, Eksik Bildirilme Nedeni ve Değerlendirme Sonucu bölümleri doldurulur.
 • Beyan ve Taahhütler bölümünde yer alan, “…sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz …” yazısını ilgili tarih ile birlikte doldurun.
 • Son olarak, Belge Ünite Kayıt işlemlerinin de tamamlanmasının ardından eksik gün bildirim formunu doldurmuş olursunuz.

SGK eksik gün nedenleri ve bildirim formu ile eksik olan günlerin bildirimi bu yöntem ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine ulaştırılmalıdır.

SGK Eksik Gün Primi Nasıl Hesaplama 2022

Sigortalı çalışanların bazı sebepler ile ücretsiz izin alması, izin alınan ay ya da dönem için sigortalının çalışmadığı günler için ücret almaması halinde prim ödeme gün sayıları ile ilgili eksik gün prim hesabı şöyle:

Ay ya da dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılarak hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

 • Ay içerisinde ya da dönem içerisinde işe başlayan ya da işten ayrılan sigortalı çalışanın, çeşitli sebeplerle, hak kazanmış olduğu hafta tatilleri dışında, çalışmadığı ve ücret almadığı günlerin bulunması halinde, çalışmayan günlerin prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınarak hesaplanır. Yani ay içerisindeki gün sayısından, işe başlanan tarihten önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılarak hesaplama yapılır.
 • Örnekle açıklayacak olunursa, 11.01.2021 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı, Ocak ayı içerisinde 3 gün istirahat izni alması halinde hak edilen hafta tatili dışında sigortalının geri kalan tüm günlerde çalışması varsayılırsa, prim ödeme gün sayısı söyle hesaplanır:
 • 31-10-3 = 18 gün sigortalının eksik gün sayısı 3 gün olarak hesaplanır.SGK Prim Günü Hesaplama

SGK prim günlerinin hesaplanması şu adımlar izlenmelidir. Prim gün sayısını rahatlıkla hesaplamak için aşağıdaki maddeleri dikkatlice okumalısınız.

 • Sigortalı kişinin işe ilk giriş yaptığı tarih,
 • Sigortalı kişinin çalıştığı kurumlar için, çalışma süresi yani kurumlara giriş ve çıkış tarihleri,
 • Sigortalı kişiye ödenen aylık brüt kazancı ve maaşı üzerinden daha önceden yapılan kesintilerin tamamı incelenir.
 • Ay içerisinde çalışması tam olan sigortalının prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün çektiğine bakılmadan 30 gün üzerinden hesaplanır.
 • Ay içerisinde çalışmaya ilk günden işe girmeyen, ayın herhangi bir günü işe giren kişiler de prim ödeme gün sayılarını, işe giriş tarihinden itibaren kaç gün olduğuna bakılarak hesaplama yapılır.

SGK Prim Gecikme Cezası 2022 Güncel Ücret Ne Kadar?

SGK’ya göre prime tabi olanlar, SGK primlerini geciktirirlerse, cezalandırılır. SGK gecikme tazminatı, işverenin ödül ödemesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetin türüne, bulunduğunuz yere, yurt dışı olup olmamasına ve ilanınızın olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir.
SGK Prim Temerrüt Cezası, ödenmemiş vergi faizi olarak da anılır ve prim gecikme cezası, yıllık artış oranındaki değişime göre farklı artış oranları belirlenerek belirlenir. SGK gecikme ücretleri, primin geciktiği yılın artış oranları üzerinden hesaplanır.

SGK prim gecikme zammı ve pişmanlık zammı %2,5, dan %1,6 oranına düşürülmüştür. SGK prim gecikme zammı 2022 yılı kapsamında %1,6 olarak belirlenmiştir.

SGK Çalışma Gün Sorgulama 2023 Nasıl Yapılır?

SGK dahilinde sigortalı çalışanların çalışma günleri sorguslaması için bazı işlemlerle önemli olup, kişiler SGK çalışma gün sorgusunun nasıl yapılacağını merak etmektedirler. Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okumalısınız.

SGK çalışma gün öğrenme işlemleri:

 • Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr adresine girin.
 • Ekran üzerinde yer alan giriş yap bölümünden e-devlet sistemine aktarılacaksınız.
 • Açılan ekran üzerinde yer alan kimlik doğrulama bölüme, kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş sağlayın.
 • E-devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifresi alabilirler.
 • Sisteme giriş sağlandıktan sonra ana ekran üzerinde yer alan E-Hizmetler bölümüne tıklayın.
 • E-Hizmetler menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu ibaresine tıklayın.
 • Bu işlemden sonra, sorgulama yapan sigortalı, SGK kapsamında hangi sigorta koluna bağlı ise o sigorta kolu üzerinden işlemine devam etmeli.

Sigorta kolları kapsamında ise ekranda yer alan işlemler,

 • Sorgulamada bulunan kişi SSK sigorta koluna bağlı ise 4A Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.
 • Sorgulamada bulunan kişi Bağkur sigorta koluna bağlı ise 4B Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.
 • Sorgulamada bulunan kişi Emekli Sandığı sigorta koluna bağlı ise 4C Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.

Bu işlemlerin ardından SGK çalışma gün sorgusu yapılır.

SGK’dan Emekli Olmak İçin Kaç Gün Prim Gerekli 2022

Sigortalı olarak çalışanların gerekli şartları uyması halinde emeklilik işlemleri başlatılır. Emekli olma işlemleri kadın ve erkek çalışanlarda farklılıklar gösterir. Kadın ve erkeklerin emeklilikleri ele alındığında, SGK kapsamında emeklilik için gerekli prim gün sayısı şöyledir:

Erkek sigortalıların emeklilikleri için gereken prim günleri:

 • 09.1976 yılından önce sigortası başlangıcı ve 5000 gün prim ödemesi yapmış olması,
 • 09.1999 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıçları olanların en az 7000 gün prim ödemesi yapmış olması,
 • 4500 günden emekli olmak için en az 4500 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.
 • 05.2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olanların en az 7200 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir.

Kadın sigortalıların emeklilikleri için gereken prim günleri:

 • 05.2008 tarihi sonrası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 7200 gün prim ödemesi yapması halinde 58 yaşında emeklilikleri başlar.
 • 09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 4500 gün prim ödemesi yapması halinde, 58 yaşında emeklilikleri başlar.
 • 05.2008 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar 5400 gün prim ödemesi yapması halinde, 61 yaşında emeklilikleri başlar.

SGK 2022 Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumunda bulunan sigorta kollarından herhangi birine bağlı olarak çalışmış olan kişilerin SGK emeklilik hesaplama işlemlerini SGK web sayfası üzerinden de kolaylıkla yapabilmesi sağlanmıştır.

SGK emeklilik hesaplaması için,

 • https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine giriş sağlayın.
 • Ekran üzerinde yer alan tabloda bulunan hizmete başlama tarihi, maluliyet durumu, SGK prim ödeme gün sayısı gibi bölümleri doldurun.
 • Tablo üzerinde yer alan bölümleri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız halinde, SGK emeklilik hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.