SGK 2022 Gösterge Tablosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

30.04.2022
45
Okuma Süresi: 8 dakika
A+
A-
SGK 2022 Gösterge Tablosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

SGK Gösterge Tablosu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. En çok araştırılan konulardan biri ise SGK gösterge tablosu hesaplaması nedir, Nasıl hesaplanır? Tüm ayrıntıları alt başlıklar halinde derledik.

Eski ismiyle SSK olarak bilinen, fakat yeni adı SGK olan sosyal güvence, Bağ-Kur veya emekli sandığına kayıtlı olan vatandaşlar, emeklilik hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak etti. Ayrıca, ne kadar emekli maaşı alabileceğini araştıran vatandaşların sayısı da azımsanacak gibi değil.

Sosyal Sigortalar Kurumu, vatandaşların ülke genelinde aktif sigortalı işlerde yıllardır sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için bu vatandaşlara emeklilik hakkı tanımlıyor. Bu bağlamda emekli olan ya da adeta emekliliğine gün sayan vatandaşlarımızın en çok araştırdığı konulardan biri de emekli maaşının nasıl hesaplanacağı ve ne kadar alacakları oldu.

4/A, SSK ve SGK Emekli Maaş Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı 4/A, SSK ve SGK nasıl hesaplanır? Yeni düzenlemeler sonucunda 4/A emekli maaşı hesaplamasında üç farklı yöntem ortaya çıkmıştır. Girilen bu sürelerden sonra emekli maaşlarının hesaplanmasına başlanmıştır. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması için oluşturulan süreler aşağıdaki gibi belirlenir. 

4/A SSK ve SGK 2000 Yılı ve Öncesi İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi

2000 yılı ve öncesi emeklilik hesaplama yöntemi 4/A SSK ve SGK 2000 yılı öncesinde 4A sigortalısı olarak istihdam edilenlerin kat sayısı ve aylık katkı oranı gösterge numarası kullanılarak SSK emeklilik hesaplama yönteminde kullanılıyordu. Emekli maaşı hesaplanırken çok karmaşık bir formül kullanıldı. Örneğin 2018 yılında emekli olan bir vatandaş için 2017 değerleri üzerinden hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplama yöntemine göre değerleri bulmak için yapılacak hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir.

 • Alınacak olan gösterge rakamının bulunabilmesi için emekli olacak olan kişinin yıllık kazancının hesaplanması gerekmektedir.
 • Yapılacak olan hesaplama işleminde bireyin son on yıllık kazancı dikkate alınmaktadır.
 • Bireyin son on yıllık kazanç toplamı 10’a bölünerek yıllık ortalama kazancı elde edilir.
 • Yapılan hesaplamada elde edilen rakam gösterge tablosu ile karşılaştırılarak, çıkan bu değere en yakın olan değer gösterge rakamı olarak belirlenmektedir.
 • Katsayısı için değer 12.000 olarak alınmaktadır.
 • Emekli maaş bağlama oranı da hesaplamalarda % 60 olarak kabul edilmektedir.
 • 2000 yılı öncesi için emekli maaş hesaplama formülü; 4Aemekli Maaşı: Gösterge Rakamı*Aylık Bağlama Oranı*Katsayı

4/A SSK ve SGK 2000 ve 2008 Yılları Arası İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi

2000-2008 yılları için 4/A SSK ve SGK emeklilik hesaplama prosedürü, 2000-2008 yılları arasında 4A sigortasına katılanlar için emeklilik hesaplamasında farklı bir formül uygulanmaktadır. Anüite hesaplanırken 2000 öncesi dönem anahtar rakamı kullanılır, 2000-2008 arası sigortalılar için bu formül kullanılmaz. Bu yıllar arasında sigortalılığı bulunan vatandaşlar için güncelleme katsayısının değeri, emekli maaşı hesaplamasına dahil edilen değerdir.

 • Emekli maaş hesaplamalarındaki güncelleme katsayısı hesaplanırken, emekli olunacak olan yılın, bir yıl öncesine ait büyüme hızı rakamları ve TÜFE rakamları baz alınmaktadır. 2000 yılı dahil olarak 2008 yılına kadar olan bireyin tüm kazançları güncellenerek bunların ortalaması alınmaktadır.
 • Emekli maaş bağlanacak olan bireyler e ilk on yıl için % 3,5 oranı üzerinden, sonraki 5000 bin gün için % 2 oranı üzerinden, daha sonra yatırılan 9000 gün için de % 1,5 oranı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.
 • 2000 – 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için emekli maaş hesaplama formülü; 4A Emekli Maaşı: Güncelleme Katsayısı* Aylık Bağlama Oranı

4/A SSK ve SGK 2008 Yılı ve Sonrası İçin Emekli Hesaplama İşlemi

2008 yılından itibaren 4/A SSK ve SGK emeklilik hesaplama işlemi, sigorta kayıtları 2008 yılından itibaren 4A sigorta kaydı olan vatandaşlar için emeklilik hesaplama işlemi diğer kurallara göre yapılır. Sigorta geliri 2008 yılından sonra başlayan vatandaşlar için aylık ortalama gelir ile emeklilik hesabındaki geri ödeme oranı çarpılarak değer elde edilir. 2008 yılı ve sonrasında sigortalı sisteme giren
vatandaşın emekli maaşı hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Ortalama olarak aylık kazancın bulunabilmesi için güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Güncelleme katsayısı hesabı için bir önceki yılın büyüme hızı ve TÜFE oranlarının % 30 oranı alınarak bulunan değerdir.
 • Aylık maaş bağlama oranı % 40 olarak hesaplanmaktadır.
 • 7200 günden fazla yatırılmış olan primlerde her bir tam yıl için emekli maaş bağlama oranı % 2 artarak hesaplama yapılmaktadır.

  4/B Bağ-Kur Emekli Maaş Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?
   

  4/B BağKur Emekli Maaş Hesaplama Nasıl Hesaplanır? 4B Bağ Kur emekli maaşı hesaplamalarında 4A emekli maaşı hesaplamalarında olduğu gibi hesaplamalar tarihe göre farklılık göstermekle birlikte 3 farklı şekilde yapılmaktadır. 4B Bağ Kur’un emeklilik hesaplamalarında kullanılan hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 4/B Bağ-Kur 2000 Yılı Öncesi İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi

4/B BağKur 2000 öncesi emeklilik hesaplama yöntemi: 2000 yılı öncesi Bağ Kur emeklilik hesaplamalarının son adımından itibaren yıllık tam prim ödemesi yapılmışsa, ödenen prim oranı p maaş olarak hesaplanır. BağKur ödemesinin son hanesinin tamamı ödenmezse, hesaplama bir önceki haneye göre yapılır. 

4/B Bağ-Kur 2000 ve 2008 Yılları Arası İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi

4/B Bağ-Kur 2000 ve 2008 Yılları Arası İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi, 2000 – 2008 yılları arasındaki Bağ-Kur emekli maaş hesaplama formülü ise şöyledir.

 • 4B Emekli Aylığı: Ağırlıklı Ortalama*Aylık Bağlama Oranı,
 • Ağrılıklı Ortalama: 2000 – 2008 Arası Toplam Prim Gün Sayısı / Toplam Prim Gün Sayısı

4/B Bağ-Kur 2008 ve Sonrası Yıllar İçin Emeklilik Hesaplama İşlemi

4/B Bağ Kur 2008 ve Sonrası Emeklilik Hesaplama Yöntemleri Bağ Kur başlangıç ​​yılı 2008 ve sonraki yıllarda olan vatandaşlar için emekli maaşı hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir.

 • 4B Emekli Aylığı: Ağırlıklı Ortalama* Aylık Bağlama Oranı
 • Ağırlıklı Ortalama: Büyüme Hızı ve TÜFE rakamlarının ortalaması
 • Dönem Ağırlığı: 2008 sonrası için yatırılan toplam prim gün sayısı / Toplam Prim Gün Sayısı

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.