SGK’dan Prim İadesi Almak 2022

28.04.2022
4
Okuma Süresi: 11 dakika
A+
A-
SGK’dan Prim İadesi Almak 2022

Kişilere, SGK tarafından fazla yatırılan prim ücretlerinin iadesi talep edilmesi halinde yapılabilir. Sosyal Sigortalar Kurumu kişilere yapılacak emeklilik yardımında adaletli olmaya ve eşitliği göz önünde bulundurduğu için ödemelere taban sınır ve tavan sınırı da koymuştur. Yüksek gelirli işlerde çalışan vatandaşların SGK prim ödemeleri koyulan tavan sınırını geçiyorsa talep etmesi durumunda fazla yatan prim iadesi gerçekleşir. 2022 yılı için en fazla araştırlan konulardan biri de SGK’dan Prim İadesi Almak. Peki SGK Prim İadesi yapar mı? detaylarıyla birlikte derledik.

Primi Sosyal Güvenlik Kurumundan iade alınması için talep edilmesi gerekmektedir. Öte yandan bu işlemde 10 yıllık bir zaman aşımı süresi de mevcuttur.

Hangi Durumlarda Prim Para İadesi Alınmaktadır?

3 durumda prim yani para iadesi mümkündür. Bu durumlardan ilki fazla ödenen primlerin geri ödenmesidir. Bu durum, birden fazla sigortalı meslekte çalışan veya yüksek maaş alan kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen maaş limiti aşıldığında ortaya çıkar. Prim iadesi istenebilecek ikinci durum ise emekli olamayanlardır. Çeşitli nedenlerle emekli olamayacaklarını düşünen kişiler primlerini geri alabilirler. Son olarak, ölen kişinin ailesi ölüm aylığı talebinde bulunamıyorsa, ödenen primlerin geri ödenmesini talep edebilir.

Prim Para İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fazladan yatan primlerin, geri ödemesi yani iadesi alınabilmektedir. Başvurunun yapılmaması durumunda prim iadesi yapılamaz. Primin geri ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması gerekir. Başvurunun yapıldığı sosyal Güvenlik Kurumu durumu inceler ve şartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder. Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumuna veya SGK devlet dairelerine yapılabilir.Fazla ödenen primin talebe göre belirlenememesi halinde talep reddedilecektir. Yatırıldığı tespit edilen ayın sonrası için ödeme yapılır.

Kimler Prim Para İadesi Başvurusu Yapabilir?

Fazla yatan prim iadesi başvurusunu sigortalı kişinin bizzat yapması gerekmektedir.

Prim iadesi alınabilmesi için;

  • Kişinin sigortalı olarak çalışmıyor olması,
  • Kendine ait iş yerinin olmaması gerekir.
  • Yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim günü emekli olmaya yetmeyecekler,
  • Prim gün sayısı yeterli olmadığı için dul ya da yetim maaşı alamayanlar,
  • Sigortalıdan fazla, yersiz ya da hatalı alınan primler,
  • Maaşı yüksek olanlardan ya da birden fazla iş yerinde çalışanlardan alınan primler alınabilir.

Yaşı emeklilik yaşına yetmeyenlerin iade için başvurusu yapması mümkün değildir.

Fazla Yatan Primlerin Para İadesi Nasıl Hesaplanır?

Prim iadesi almak için; SGK hizmet listesindeki ödül gününe göre hesaplanan kazançlara dayanmaktadır. Toplam gelirin yüzde 20’si esas alınır. 1.000 gün ödüllü bir SGK çalışanının toplam kazancının 15.000 TL olduğunu varsayalım. Bu kişinin SGK prim İadesi hesaplaması 3000 TL üzerinden yapılmaktadır. İkinci bir nokta olarak, iade edilecek ödül gün sayısının yılı da dikkate alınır.

Örneğin 2011 yılına ait kazancın toplamı biliniyorsa ve hak sahibi 2019 yılı için iade istiyorsa; Prim iadesi, 2011-2019 yılları arasındaki tüm enflasyon oranları ile yüzde 30 büyüme oranları bileşik faiz olarak toplanarak hesaplanır. Ayrıca uzun vadeli sigorta sınıfları için sigorta payı yüzde 9 ve GSS prim oranı yüzde 5’tir. Sigortalı toplam tutarı yüzde 14’tür.

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Prim Para İadesi?

Birden fazla işte çalışanın prim iadesinde, bir ayda ödenen prim tutarı esas alınır. Kişinin bir ayda ödediği prim, brüt asgari ücretin yedi buçuk katından fazla ise, çalışan ödediği primi geri talep edebilir. 2022 yılı brüt asgari ücret 4.253 TL’nin 7,5 katı 31.897TL’dir. Bunun dışındaki kazançlar raporlanamaz ve gelir belirlenmemektedir. Bir veya birden fazla meslekte brüt maaşı azami sınırın üzerinde olan herkese sigorta primi iadesi alabilmektedir. SGK, yazılı başvuru ile yaşlılık aylığı ödenemeyecek kadar yüksek olan prim günlerini geri ödemektedir. Fazla ödenen primler için yazılı bir dilekçe ile talepte bulunulmalıdır. 

Gereksiz ve Yanlış Olarak Fazla Yatan Primlerin İadesi

SGK, hatalı ödenen primleri de geri öder. Primlerin alındığı tarihten itibaren 10 yılı geçmemişse, sigortalıya geri ödeme yapılabilir. Sigortalının iade alabilmesi için SGK’ya başvurması gerekir.
Geri ödeme, sigortalının gelirine göre hesaplanır ve faiziyle birlikte ödenir. Gereksiz veya yanlış yatırılmış bir prim tespit edilirse, ödemenin kanuni faizi ile birlikte tespit tarihinden itibaren 1 ay içinde sigortalıya yatırılır.

Emekli Olmak İçin Eksik Primi Olanların Prim İadesi

Emeklilik için gerekli prim sayısını tamamlamamış olanlar için prim iadesi başvurusu yapılarak SGK’dan toplu ödeme alınabilir. 5510 sayılı Kanunun 4(1)(a) ve (b) maddelerinde yer alan BAĞ KUR ve SGK üyeleri bu haktan yararlanabilirler. Bu başvuru alanında bulunan kişilerin emeklilik sermayesi başvurusu yapması gerekmektedir.

Yaşlılık Toptan Ödemesi

Çalışanlar, çalıştıkları süre boyunca SGK tarafından yapılan prim kesintilerini haksız fazla Ödenen Primlerin İadesi başlığı altında geri alma seçeneğine sahiptir. Emeklilik durumundaki kişiler prim günlerini doldurmuşsalar, primlerini başvurup alabilme imkanına sahipler. Ancak geri talep edilen primlerin ödemesinin yapılması durumunda emekli sisteminin dışına çıkılmış olur.
Primi ödetmek isteyen sigortalının yazılı beyan vermesi gerekir. Her yıl için prim, o yıla ait prim katsayısı hesaplanarak ödenir. Bu durumda sigortalının hiçbir zararı yoktur. Prim hakkı sahibi vefat etmiş ise, bu haktan geriye kalan aile fertleri de yararlanabilir.

Toptan Ödeme Alanlar, Tekrar Emeklilik Sisteminden Yararlanabilir Mi?

Yaşlılık toplu ödemesi alanlar emeklilik sisteminden faydalanabilir. Emeklilik için prim gün sayısı ve yaş sınırı doldurulmalıdır. Toplu ödeme alıcıları, prim günleri dolmuş olmasına rağmen yaş şartına tabi olan kişilerdir. Toplu ödeme almaları halinde işçi emeklilik sisteminden çıkarılmaktadır. Ancak sisteme yeniden entegrasyon için bir yol haritası bulunmaktadır. Ödemeyi alan kişinin, emeklilik planına yeniden girebilmesi için aldığı primin cari tutarını ödemesi gerekir. Bu ödemeyi yapmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

SGK Fazla Prim Ödeme İadesi Dilekçesi

SGK Fazla Prim Ödeme Dilekçesi, SGK’da fazla primi bulunanların fazla prim talep etmelerine ve kendi adlarına yatırmalarına olanak tanır. Bunun için bölge müdürlüğü SGK’ya veya sosyal sigortalar merkezine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Talep sonrasında SGK, kişinin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol eder ve talep doğruysa fazla ödenen tutarı bir ay içinde iade eder.
İade edilen tutar içinde gecikme ücreti veya gecikme ücreti yoktur. Prim miktarı ne kadar yüksek olursa, ödeme o kadar yüksek olur. Bu nedenle acele etmesi başvuru sahibinin yararınadır. Dilekçe ‘yi http://www.sgk.gov.tr ​​adresinde bulunan formlardan indirip doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. 

SGK Fazla Ödeme İadesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK’dan prim iadesi için başvuran herkes, fazla ödeme için e-devlet üzerinden iade talebinde bulunabilir. Kullanıcının prim iade koşullarına uyması durumunda SGK, fazla primi en geç bir ay içinde ödeyecektir. Güvenli ödemenin yapılıp yapılmadığı, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Siteye giriş yapıldıktan sonra arama alanına Sosyal Sigortalar Kurumu yazılmaktadır. Kurum tarafından Sağlanan Hizmetler’de, Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme’ye tıklayın. Eğer kurum başvuru sahibine ödeme yaptıysa bu ekranda o ödeme gözükecektir.

Hali Hazırda Çalışanlar Daha Şanslı

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir kişinin aynı anda iki farklı işte sigortalı olması sorun teşkil etmemektedir. Bu sayede primler esas gelir, yani SGK’ya beyan edilen maaşın brüt tutarı artar, tam tersine ileride alınacak aylığı yükseltir. Prim geliri denilen brüt maaşın bir üst sınırı vardır. Sonuç olarak, taban olan brüt asgari ücret 2022 yılı için 4.253 TL’nin 7,5 katı 31.897TL çatıyı oluşturur. Bu rakamın üzerinde yüksek kazanç beyan edilmez ve ikramiye ödenmez. Sonuç olarak, bu tutarı aşan kazançlar için geri ödeme imkanı olabilir. Tek bir işte çalışıp brüt maaşı 31.897 TL’den fazla ise veya iki işte çalışıp brüt maaşı bu tutarı aşıyorsa ek prim talep edebilir. 

SGK’ya Müracaat Gerekiyor

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir kişinin aynı anda iki farklı işte sigortalı olması sorun teşkil etmemektedir. Bu sayede primler esas gelir, yani SGK’ya beyan edilen maaşın brüt tutarı artar, tam tersine ileride alınacak aylığı yükseltir. Prim geliri denilen brüt maaşın bir üst sınırı vardır. Sonuç olarak, taban olan brüt asgari ücret 2022 yılı için 4.253 TL’nin 7,5 katı 31.897TL çatıyı oluşturur. Bu rakamın üzerinde yüksek kazanç beyan edilmez ve ikramiye ödenmez. Sonuç olarak, bu tutarı aşan kazançlar için geri ödeme imkanı olabilir. Tek bir işte çalışıp brüt maaşı 31.897 TL’den fazla ise veya iki işte çalışıp brüt maaşı bu tutarı aşıyorsa ek prim talep edebilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.